342-0981/02 – Pokročilé dopravní komplexy - doprava v dolech, lomech a strojírenských závodech (PDK)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti v oboru dopravních a manipulačních systémů v oblasti hlubinných dolů, povrchových dolů a lomů a v průmyslu a nejnovějších technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základy a praktickými aplikacemi komplexů, dopravních zařízení a prostředků využívaných v hlubinných dolech, lomech a strojírenských závodech. Oblast znalosti je zaměřena na principy a komplexy svislé a vodorovné důlní dopravy, komplexů využívaných v povrchových dolech a lomech a ve strojírenských závodech. Posluchači se seznamí s technologickými, kapacitními a pevnostními návrhy dílčích částí komplexů a konstrukčním řešením stěžejních dílů a částí.

Povinná literatura:

1. YADLEY, E. D., STACE, L. R.: Belt conveying of minerals, England, 2009. 2. Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. Skripta VŠB- TUO, 1990. 3. Strakoš, V., Menšík, J., Polák, J.: Automatizace důlní dopravy. SNTL, 1980. 4. Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech. VŠB-TUO, 1988.

Doporučená literatura:

1. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB Ostrava 2004. 2. ČSN, EN, ISO normy. 3. Firemní literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Student zpracuje seminární práci z oblasti dopravních komplexů zaměřených dle zadání tématu doktorské dizertační práce. 2. Student zpracuje rešerši z využitím vědeckých a patentových databází (WoS, EPO, UPV) vyhledá informace o stavu poznání pro konkrétní dopravní komplexy využívané v dolech, lomech nebo strojírenských závodech s ohledem na téma dizertační práce. 3. Seminární práce a rešerše musí být studentem obhájena při zkoušce.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html https://issuu.com/michdor/docs/m1_text?mode=window

Další požadavky na studenta

Základní znalosti konstruování ve 2D a 3D a technologických výpočtů z oblasti dopravy v dolech, lomech a strojírenských závodech.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Pokročilé dopravní komplexy - doprava v dolech, lomech a strojírenských závodech je předmětem doktorského studijního programu Dopravní a manipulační technika kladoucí si za cíl prohloubit teoretické a praktické znalosti a dovednosti absolventů tak, aby byli schopni řešit odborně zaměřená zadání z praxe a z vědeckovýzkumných oblastí. Osnova: 1) Komplexy horizontální dopravy v dolech. 2) Komplexy vertikální dopravy v dolech. 3) Dopravní komplexy využívané v povrchových dolech a lomech. 4) Komplexy dopravy využívané ve strojírenských závodech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.