342-0982/02 – Mechanizační a manipulační prostředky - výtahy, jeřáby, manipulační prostředky (MaMP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se posluchači seznámí s problematikou zdvihacích zařízení, se základními typy a komponenty jeřábů a výtahů. Cílem pčesmětu je rovněž seznámit posluchače s manipulačními prostředky využívanými v oblasti dopravních a manipulačních zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu je výuka zaměřena na oblast zdvihacích zařízení. Posluchači jsou seznámeni s činnosti jednoduchých zdvihadel a jeřábů a konstrukčním řešením částí těchto zařízení. Klade se důraz na využití norem a výpočetní techniky.

Povinná literatura:

1. Shapiro, Howard I., Shapiro, Jay P., Shapiro, LAwrence K.: Cranes and Derricks. McGraw-HIll, 99-16745 CIP, 1999. 2. Mccain, Z.: Elevator Maintenance, 3rd Edition. SOFT (Softcover), 2018. 3. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TU Ostrava, 2003. 4. Stabler, O.: Elevator & Escalator Accident Reconstruction & Litigation, 4th Edition. HARD (Hardcover), 2018. 5. Hrabovský, L.: Cranes. Studijní opory v rámci projektu "Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV". Klíčová aktivita KA 03, 3/2014-2/2017. 6. ČSN, ISO, EN normy.

Doporučená literatura:

1. Pilgr, M.: Kovové konstrukce. CERM, s r.o., ISBN: 978-80-7204-807-6, 2012. 2. Motyčka, V., Černý, J.: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství. CERM, s r.o., 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Student zpracuje seminární práci z oblasti mechanizačních a manipulačních zařízení. 2. Student zpracuje rešerši z využitím vědeckých a patentových databází (WoS, EPO, UPV) vyhledá informace o stavu poznání pro konkrétní mechanizační nebo manipulační prostředky dle zpracovávaného tématu dizertační práce. 3. Seminární práce a rešerše musí být studentem obhájena při zkoušce.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html https://issuu.com/michdor/docs/m1_text?mode=window

Další požadavky na studenta

Základní znalosti konstruování ve 2D a 3D a technologických výpočtů mechanizačních a manipulačních prostředků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Mechanizační a manipulační prostředky - jeřáby, výtahy, manipulační prostředky je předmětem doktorského studijního programu Dopravní a manipulační technika kladoucí si za cíl prohloubit teoretické a praktické znalosti a dovednosti absolventů tak, aby byli schopni řešit složitá a komplexní odborně zaměřená zadání z praxe a z vědeckovýzkumných oblastí. Osnova: 1) Zdvihací zařízení - lanové trační výtahy, hydraulické výtahy. 2) Zdvihací zařízení - jeřáby 3) Základní části zdvihacích zařízení - návrh, kontrolní výpočty. 4) Manipulační prostředky plynule a cyklicky pracující. 5) Mechanizační prostředky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0719D270006) Dopravní a manipulační technika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.