342-3304/02 – Přepravní systémy a technologie (PSaT)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá podrobné informace týkající se efektivního plánování, realizace, kontroly a hodnocení přepravních procesů, získá informace o společných rysech přepravních procesů a návazně i specificích přepravních procesů při využívání více druhů dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přeprava je definována jako výsledný produkt dopravy, tj. přemístění osob a zásilek v prostoru a čase. Obecně je důležité, aby přepravní procesy probíhaly efektivně, protože při jejich neefektivním fungování jsou způsobovány značné ekonomické ztráty. Předmět má studentům vštípit základní zásady pro efektivní organizaci přepravních procesů, upozornit je na případná specifika vyplývající z použití jednotlivých druhů dopravy a také upozornit na širší souvislosti, které mají vliv na efektivní fungování přepravních systémů.

Povinná literatura:

DANĚK, J.; TEICHMANN, D.. Technologie přepravy I. OSTRAVA: VŠB-TUO, 2002. 160 s. ISBN 80-248-0132-9 DANĚK, J.; TEICHMANN, D.. Technologie přepravy II. OSTRAVA: VŠB-TUO, 2003. 146 s. ISBN 80-248-0243-0 DANĚK, J.; TEICHMANN, D.. Kombinovaná přeprava I. OSTRAVA: VŠB-TUO, 2001. 128 s. ISBN 80-7078-860-7 DANĚK, J.; FAMFULÍK, J.; MÍKOVÁ, J.; KLAPITA,V.; TEICHMANN, D.. Kombinovaná přeprava II. OSTRAVA: VŠB–TUO, 2001. 173 s. ISBN 80-248-0007-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přeprava a její charakteristické znaky Přepravní proces (cíl, struktura, plánování, dělba přepravní práce, volba vhodného druhu dopravy k realizaci přepravního procesu - mezní vzdálenost, integrace druhů dopravy za účelem zefektivnění přepravního procesu, rychlost přepravy) Legislativní rámec přepravních procesů pro jednotlivé druhy dopravy Technická základna pro realizaci přepravních procesů v rámci jednotlivých druhů dopravy Specifika přepravních systémů a technologií v nákladní přepravě (včetně speciálních přepravních režimů pro vybrané typy zásilek) Specifika přepravních systémů a technologií v osobní přepravě Odpovědnost dopravce za škody způsobené při přepravě, reklamační řízení, prevence škod, INCOTERMS Progresivní a nekonveční přepravní systémy a technologie Zprostředkovatelská činnost při sjednávání a realizaci přepravních vztahů Ekonomické aspekty přepravních procesů (ekonomické kategorie, tarify) Ekologické aspekty přepravních procesů Informační technologie používané v přepravě Řízení průběhu a kontrola přepravních procesů (včetně kvantitativních ukazatelů pro hodnocení efektivity přepravního procesu) Jakost v přepravních procesech, její posuzování a možnosti jejího zvyšování Přepravní opatření při mimořádných stavech Povinnosti dopravců a přepravců vztažmo k orgánům státní správy (celní, veterinární, fytopatogické, statistické)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku