342-3304/02 – Přepravní systémy a technologie (PSaT)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá podrobné informace týkající se efektivního plánování, realizace, kontroly a hodnocení přepravních procesů, získá informace o společných rysech přepravních procesů a návazně i specificích přepravních procesů při využívání více druhů dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přeprava je definována jako výsledný produkt dopravy, tj. přemístění osob a zásilek v prostoru a čase. Obecně je důležité, aby přepravní procesy probíhaly efektivně, protože při jejich neefektivním fungování jsou způsobovány značné ekonomické ztráty. Předmět má studentům vštípit základní zásady pro efektivní organizaci přepravních procesů, upozornit je na případná specifika vyplývající z použití jednotlivých druhů dopravy a také upozornit na širší souvislosti, které mají vliv na efektivní fungování přepravních systémů.

Povinná literatura:

DANĚK, J.; TEICHMANN, D. Technologie přepravy I. OSTRAVA: VŠB-TUO, 2002. 160 s. ISBN 80-248-0132-9. DANĚK, J.; TEICHMANN, D. Technologie přepravy II. OSTRAVA: VŠB-TUO, 2003. 146 s. ISBN 80-248-0243-0. DANĚK, J.; TEICHMANN, D. Kombinovaná přeprava I. OSTRAVA: VŠB-TUO, 2001. 128 s. ISBN 80-7078-860-7. DANĚK, J.; FAMFULÍK, J.; MÍKOVÁ, J.; KLAPITA,V.; TEICHMANN, D. Kombinovaná přeprava II. OSTRAVA: VŠB–TUO, 2001. 173 s. ISBN 80-248-0007-1. NOVÁK, R. a kol. Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. 368 s. ISBN 978-80-7400-041-6. ZELENÝ,L. a kol. Osobní doprava. Praha: C.H. Beck, 2017. 240 s. ISBN 978-80-7400-681-4. PRŮŠA, J. a kol.: Svět letecké dopravy. II. vydání. Galileo Training, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-260-8309-2. ŽIHLA, Z. a kol.: Provozování podniků letecké dopravy a letišť. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. 2010. 301 s. ISBN: 978-80-7204-677-5 BENSON, D.; BUGG, R.; WHITEHEAD, G. Transport and logistics. New York: Woodhead-Faulkner, 1994. ISBN 0-85941-907-X.

Doporučená literatura:

OLIVKOVÁ, I. Základy podnikání v dopravě I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0189-2. OLIVKOVÁ, I. Základy podnikání v dopravě II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0607-X. NOVÁK, R. Námořní přeprava. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-070-X. NOVÁK, R. Nákladní doprava a zasílatelství. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, c2005. ISBN 80-7357-086-6. NOVÁK, R. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-735-3. BÍNA L., BÍNOVÁ H., PLOCH J., ŽIHLA Z.: Provozování letecké dopravy a logistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7402-855-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí během semestru: Test 1, Test 2. Zkouška.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přeprava a její charakteristické znaky. Specifika přepravních systémů a technologií v osobní a nákladní přepravě. 2. Úvod do silniční přepravy, technická základna pro silniční přepravu. 3. Legislativa ve vnitrostátní silniční dopravě a přepravě. 4. Legislativa v mezinárodní silniční dopravě a přepravě. 5. Technologie silniční přepravy. 6. Úvod do letecké přepravy – legislativa, technická základna. 7. Přepravní proces v letecké osobní přepravě. 8. Přepravní proces v letecké nákladní přepravě. 9. Legislativa v železniční dopravě a přepravě, tarify v železniční přepravě. 10. Technická základna pro železniční přepravu. 11. Technologie železniční přepravy. 12. Úvod do vodní přepravy – legislativa, technická základna, technologie. 13. Úvod do kombinované přepravy, legislativa a technická základna kombinované přepravy. 14. Technologie kombinované přepravy, dodací doložky INCOTERMS.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku