342-3305/02 – Technologie a řízení dopravy 2 (TaŘD2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat systém hromadné osobní dopravy z hlediska technologického, provozně-ekonomického a kvalitativního, rozpoznat a formulovat dopravní problémy, navrhnout řešení dopravního systému, shrnout a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn v oblastech kvality dopravy, použité techniky a technologie, organizace, ekonomiky a životního prostředí. Provést hodnocení dopravního systému, změn a dopadů s využitím studovaných metod. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologie, organizace, řízení a ekonomika silniční a městské hromadné osobní dopravy. Charakteristické znaky osobní dopravy, technologické prvky pravidelné hromadné osobní dopravy. Výkony a kvalita dopravy. Tvorba systému hromadné osobní dopravy, dělba přepravní práce mezi MHD a IAD. Dispečerské řízení a koordinace dopravy. Provozně ekonomické charakteristiky hromadných osobních dopravních prostředků. Státní dopravní politika.Tvorba jízdního řádu, grafikonu. Tvorba dopravního systému MHD. Model dopravní obsluhy území, tvorba dopravní sítě MHD. Technologie silniční nákladní dopravy, obrat, nakládka, vykládka. Výkony v silniční nákladní dopravě a zasilatelství. Časové a výkonové využití vozidel silniční nákladní dopravy. Projekt technologie dopravy na lince.

Povinná literatura:

Folprecht, J. - Křivda, V. - Frič, J.- Olivková, I. Městská hromadná doprava (vybrané statě). In skripta VŠB- Technická univerzita Ostrava. 1. vyd. Ostrava. 2005. 124 s. ISBN 80-248-0769-6 Olivková, I. Provoz a ekonomika dopravy. VŠB-TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-3271-5. Dostupné z: http://issuu.com/michdor/docs/m16_text?e=7481937/1598817 Surovec, P. Provoz a ekonomika silniční dopravy I., VŠB-TU Ostrava, 2000, ISBN – 80-7078-735-X Surovec, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy II. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2004, ISBN 80-248-0710-6 Vuchic, V.R.: Urban Transit, operations, planning and economics. John Willey&Sons, Inc., 2005, ISBN 0-471-63265-1

Doporučená literatura:

Surovec, P. Technológia hromadnej osobnej dopravy (cestná a mestská doprava). Žilinská univerzita, EDIS Žilina 1998, ISBN 80-7100-494-4. Surovec, P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. Žilina, ŽU 1999. Lacek, M.: Městská doprava, základy teorie a praxe II. Praha, NADAS 1984. Křivda, V., Richtář, M., Olivková, I. Silniční doprava. VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1521-3 Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr/02_SD.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí během semestru: Test v polovině a na konci semestru Zkouška: Výpočtový příklad, teoretické otázky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. Úvod do předmětu, základní pojmy, charakteristické znaky MHD. 2. Dopravní prostředky MHD. 3. Infrastruktura MHD. 4. Přepravní charakteristiky MHD. 5. Oběžná doba a rychlost v MHD. 6. Dopravní charakteristiky MHD. 7. Výkony MHD. 8. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel MHD. 9. Dispečerské řízení MHD. Grafikon dopravy. Jízdní řád. 10.Kvalita přemísťování v MHD. 11.Metody hodnocení kvality MHD. 12.Dopravní síť MHD a její charakteristiky. 13.Náklady a tržby MHD. Tarifní systémy MHD. 14.Výběr dopravního prostředku. Provozně ekonomická hlediska výběru vozidla. Program cvičení 1. Seminář k problematice MHD. Diskuse. 2. Technické a provozní charakteristiky dopravních prostředků MHD. 3. Typy zastávek, vedení linek MHD. 4. Výpočty přepravní a dopravní nerovnoměrnosti, součinitele výměny cestujících. 5. Výpočty oběžné doby, oběžné rychlosti a jejich složek. 6. Výpočty kapacity, počtu vozidel na lince, intervalu dopravy. 7. Výpočty dopravních výkonů. Výpočty přepravních výkonů. 8. Kontrolní test 1. Výpočty počtu přepravených osob MHD. 9. Příklady výpočtu ukazatelů časového a výkonového využití vozidel MHD. 10. Hodnocení kritérií kvality přemísťování MHD. 11. Příklad uplatnění metody multikriteriálního hodnocení kvality MHD. 12. Výpočty charakteristik dopravní sítě MHD. 13. Výpočet nákladů na lince ze zadaných hodnot přímých a nepřímých nákladů. 14. Kontrolní test 2. Výběr dopravního prostředku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku