342-3312/01 – Průmyslová doprava a logistika (PDaL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA0022 Ing. Zuzana Blatoňová
BRA37 Ing. Robert Brázda, Ph.D.
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
DRE051 Ing. Pavel Dresler
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
PRO0054 Ing. Rostislav Prokeš
RUT0007 Ing. Václav Ruttkay
SLI74 doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade primárně za cíl seznámit posluchače s problematikou dopravy a manipulace materiálů během procesů v průmyslových podnicích. Student se seznámí se širokou škálou dopravníků a manipulačních prostředků z hlediska optimalizace funkce, výkonu a konstrukce. Jednotlivá dopravní zařízení budou začleněna do kontextu průmyslového podniku a podrobně bude vysvětleno jejich využití v oblasti dopravy a technologických procesů. Jedná se především o dopravníky, manipulační prostředky, jeřáby a zdvihadla v souvislosti s využitím v širokém spektru průmyslu (energetika, automobilní průmysl, těžba a zpracování surovin, potravinářství, lehký a těžký průmysl). V návaznosti na technologické uplatnění těchto prostředků bude v následující části objasněna problematika logistiky průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět si klade primárně za cíl seznámit posluchače s problematikou dopravy a manipulace materiálů během procesů v průmyslových podnicích. Student se seznámí se širokou škálou dopravníků a manipulačních prostředků z hlediska optimalizace funkce, výkonu a konstrukce. Jednotlivá dopravní zařízení budou začleněna do kontextu průmyslového podniku a podrobně bude vysvětleno jejich využití v oblasti dopravy a technologických procesů. Jedná se především o dopravníky, manipulační prostředky, jeřáby a zdvihadla v souvislosti s využitím v širokém spektru průmyslu (energetika, automobilní průmysl, těžba a zpracování surovin, potravinářství, lehký a těžký průmysl). V návaznosti na technologické uplatnění těchto prostředků bude v následující části objasněna problematika logistiky průmyslových podniků.

Povinná literatura:

Jasaň, V.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, skriptum. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB – TUO, skriptum. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB – TUO, skriptum. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TUO, skriptum. Remta, F., Klapka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. MUTHER, R., HAGANAS, K. Systémové projektování, (SLP). SNTL, 1980. SCHULE, CH.: Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. SNTL, 1979. BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA-SNTL 1985. Keřkovský, M. – Vykypěl, O.: Strategické řízení – teorie pro praxi, C. H. Beck Praha, 2002, Transport and Handling Equipment, Polák,J., Brázda,R.: VŠB - TUO 2012 (The text was created within the "InterDV" project)

Doporučená literatura:

Jasaň, V.: Teória dopravných a manipulačných zariadení. Alfa Bratislava, skriptum. Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. VŠB – TUO, skriptum. Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. VŠB – TUO, skriptum. Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB – TUO, skriptum. Remta, F., Klapka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. MUTHER, R., HAGANAS, K. Systémové projektování, (SLP). SNTL, 1980. SCHULE, CH.: Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. SNTL, 1979. BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA-SNTL 1985. Keřkovský, M. – Vykypěl, O.: Strategické řízení – teorie pro praxi, C. H. Beck Praha, 2002, www.upv.cz

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem Zápočtový test - maximum 70 bodů, minimum 35 bodů Bodované úlohy na cvičení - maximum 20 bodů, minimum 10 bodů Docházka na cvičení - maximum 10 bodů, minimum 6 bodů. K udělení klasifikovaného zápočtu je nutno splnit veškerá minima kladená na studenta.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html http://www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf

Další požadavky na studenta

Žadné další požadavky na studenta nejsou.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět si klade primárně za cíl seznámit posluchače s problematikou dopravy a manipulace materiálů během procesů v průmyslových podnicích. Student se seznámí se širokou škálou dopravníků a manipulačních prostředků z hlediska optimalizace funkce, výkonu a konstrukce. Jednotlivá dopravní zařízení budou začleněna do kontextu průmyslového podniku a podrobně bude vysvětleno jejich využití v oblasti dopravy a technologických procesů. Jedná se především o dopravníky, manipulační prostředky, jeřáby a zdvihadla v souvislosti s využitím v širokém spektru průmyslu (energetika, automobilní průmysl, těžba a zpracování surovin, potravinářství, lehký a těžký průmysl). V návaznosti na technologické uplatnění těchto prostředků bude v následující části objasněna problematika logistiky průmyslových podniků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku