342-3312/01 – Průmyslová doprava a logistika (PDaL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
BRO0109 Ing. Marek Broulík
BRE0144 Ing. Karel Břemek
CIL0014 Ing. Jakub Cíleček
DVO0192 Ing. Martin Dvořák
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
BAR0345 Ing. Veronika Kociánová
LAP0033 Ing. Filip Lapuník
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
MIK0381 Ing. Jiří Mikuda
MIK0345 Ing. Luboš Mikula
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade primárně za cíl seznámit studenty se základními dopravními principy v rámci průmyslu. Primárně se jedná o dopravní zařízení (dopravníky, jeřáby, výtahy) a dopravní prostředky (automobilní, železniční a letecká doprava) se začleněním do logistického rámce průmyslových podniků. Student dokáže rozlišit jednotlivé typy dopravních systémů, orientuje se v nich a dokáže zvolit optimální variantu pro daný průmyslový podnik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět si klade primárně za cíl seznámit posluchače s problematikou dopravy a manipulace materiálů během procesů v průmyslových podnicích. Student se seznámí se širokou škálou dopravníků a manipulačních prostředků z hlediska optimalizace funkce, výkonu a konstrukce. Jednotlivá dopravní zařízení budou začleněna do kontextu průmyslového podniku a podrobně bude vysvětleno jejich využití v oblasti dopravy a technologických procesů. Jedná se především o dopravníky, manipulační prostředky, jeřáby a zdvihadla v souvislosti s využitím v širokém spektru průmyslu (energetika, automobilní průmysl, těžba a zpracování surovin, potravinářství, lehký a těžký průmysl). V návaznosti na technologické uplatnění těchto prostředků bude v následující části objasněna problematika logistiky průmyslových podniků. Do přednášek je zapojeno více pedagogů, kteří mají dílčí přednášky v rámci svého zaměření na konkrétní typ dopravních prostředků.

Povinná literatura:

[1] Zegzulka, J., Žídek, M., Vyletělek, J., Rozbroj, J., Žurovec, D., Hlosta, J., Žižka, V., Blatoňová, Z.: Průmyslová doprava, dostupné z: www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html, ISBN 978-80-248-3256-2 [2] Brázda, R., Vyletělek, J., Günther, P., Skácel, K., Grabec, J., Žalčík, J.: Dopravní a manipulační technika, dostupné z: www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html, ISBN 978-80-248-3257-9 [3] Brázda, R., Vyletělek, J., Günther, P., Skácel, K., Grabec, J., Žalčík, J.:Dopravní systémy v průmyslových podnicích, dostupné z: www.vvvd.cz/m4-dopravni-systemy-v-prumyslovych-podnicich-19.html, ISBN 978-80-248-3258-6 [4] Richtář, M., Šmiraus, J., Dresler, P.: Stavba silničních vozidel, dostupné z: www.vvvd.cz/m9-stavba-silnicnich-vozidel-24.html, ISBN 978-80-248-3264-7 [5] Široký, J., Müller, J., Zapletal, S.: Stavba železničních vozidel, dostupné z: www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html [6] FAYED, E., Muhammad; SKOCIR, S., Thomas: Mechanical Conveyors, Pennsylvania 1997, ISBN 1-56676-416-5.

Doporučená literatura:

[1] Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB – TUO, 1990. [2] SCHULE, CH.: Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. [3] BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA-SNTL 1985. [4] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení – teorie pro praxi, C. H. Beck Praha, 2002, [5] JASAŇ, V.; KOŠÁBEK, J.; SZUTTOR, N.: Teória dopravných a manipulačných zariadení, Alfa Bratislava, 1989, ISBN 80-05-00125-8 [6] DRAŽAN, J.; JEŘÁBEK, K.: Manipulace s materiálem, SNTL Praha, 1979. 546s. [7] SMITKA, V. a kol.: Mechanizace a provádění staveb, SNTL Praha, 1968. 356s. [8] DAŠEK, M. a kol.: Závěsné řetězové dopravníky, SNTL Praha, 1964. [9] MUTHER, R.: Systematické projektování (S.L.P), SNTL Praha, 1970. 200s. [10] MUTHER, R.: Systematické navrhování manipulace s materiálem (S.H.A.), SNTL Praha, 1973. 132s. [11] MARŠÁL, P.: Stavební stroje, VUT Brno, 2004. ISBN 80-214-2774-4 [12] PATRMAN, F.: Doprava v hutích, VŠB-TU Ostrava, 1984 [13] PEŠAT, Z.: Manipulace s materiálem v hutích, VŠB-TU Ostrava, 1992 [14] DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací I, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0063-2 [15] DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací II, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0218-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem Zápočtový test v systému Moodle - maximum 70 bodů, minimum 35 bodů Bodované úlohy na cvičení - maximum 30 bodů, minimum 16 bodů K udělení klasifikovaného zápočtu je nutno splnit veškerá minima kladená na studenta. Kombinovaná forma studia: Zápočtový test v systému Moodle - maximum 70 bodů, minimum 35 bodů Vypracování programu na odborné téma: - maximum 30 bodů, minimum 16 bodů K udělení klasifikovaného zápočtu je nutno splnit veškerá minima kladená na studenta.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html http://www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do předmětu, harmonogram přednášek, podmínky udělení klasifikovaného zápočtu 2) Rozdělení dopravních zařízení a prostředků, výpočet dopravního výkonu 3) Vlastnosti dopravovaných hmot 4) Skladování sypkých hmot v průmyslových odvětvích 5) Úvod do pozemních dopravních prostředků, pohyb vozidel 6) Kolejová vozidla – základní konstrukční celky 7) Jeřáby a výtahy 8) Silniční vozidla – základy stavby vozidel 9) Rozhodovací úlohy v logistice 10) Pásové dopravní systémy 11) Řetězové dopravní systémy 12) Manipulační prostředky v letecké dopravě 13) Dopravní systémy bez tažného členu 14) Praktické ukázky průmyslové dopravy

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B1041A040008) Inteligentní doprava a logistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní