342-3312/03 – Průmyslová doprava a logistika (PDaL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade primárně za cíl seznámit studenty se základními dopravními principy v rámci průmyslu. Primárně se jedná o dopravní zařízení (dopravníky, jeřáby, výtahy) a dopravní prostředky (automobilní, železniční a letecká doprava) se začleněním do logistického rámce průmyslových podniků. Student dokáže rozlišit jednotlivé typy dopravních systémů, orientuje se v nich a dokáže zvolit optimální variantu pro daný průmyslový podnik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět si klade primárně za cíl seznámit posluchače s problematikou dopravy a manipulace materiálů během procesů v průmyslových podnicích. Student se seznámí se širokou škálou dopravníků a manipulačních prostředků z hlediska optimalizace funkce, výkonu a konstrukce. Jednotlivá dopravní zařízení budou začleněna do kontextu průmyslového podniku a podrobně bude vysvětleno jejich využití v oblasti dopravy a technologických procesů. Jedná se především o dopravníky, manipulační prostředky, jeřáby a zdvihadla v souvislosti s využitím v širokém spektru průmyslu (energetika, automobilní průmysl, těžba a zpracování surovin, potravinářství, lehký a těžký průmysl). V návaznosti na technologické uplatnění těchto prostředků bude v následující části objasněna problematika logistiky průmyslových podniků. Do přednášek je zapojeno více pedagogů, kteří mají dílčí přednášky v rámci svého zaměření na konkrétní typ dopravních prostředků.

Povinná literatura:

[1] Zegzulka, J., Žídek, M., Vyletělek, J., Rozbroj, J., Žurovec, D., Hlosta, J., Žižka, V., Blatoňová, Z.: Průmyslová doprava, dostupné z: www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html, ISBN 978-80-248-3256-2 [2] Brázda, R., Vyletělek, J., Günther, P., Skácel, K., Grabec, J., Žalčík, J.: Dopravní a manipulační technika, dostupné z: www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html, ISBN 978-80-248-3257-9 [3] Brázda, R., Vyletělek, J., Günther, P., Skácel, K., Grabec, J., Žalčík, J.:Dopravní systémy v průmyslových podnicích, dostupné z: www.vvvd.cz/m4-dopravni-systemy-v-prumyslovych-podnicich-19.html, ISBN 978-80-248-3258-6 [4] Richtář, M., Šmiraus, J., Dresler, P.: Stavba silničních vozidel, dostupné z: www.vvvd.cz/m9-stavba-silnicnich-vozidel-24.html, ISBN 978-80-248-3264-7 [5] Široký, J., Müller, J., Zapletal, S.: Stavba železničních vozidel, dostupné z: www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html [6] FAYED, E., Muhammad; SKOCIR, S., Thomas: Mechanical Conveyors, Pennsylvania 1997, ISBN 1-56676-416-5.

Doporučená literatura:

[1] Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB – TUO, 1990. [2] SCHULE, CH.: Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. [3] BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. ALFA-SNTL 1985. [4] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení – teorie pro praxi, C. H. Beck Praha, 2002, [5] JASAŇ, V.; KOŠÁBEK, J.; SZUTTOR, N.: Teória dopravných a manipulačných zariadení, Alfa Bratislava, 1989, ISBN 80-05-00125-8 [6] DRAŽAN, J.; JEŘÁBEK, K.: Manipulace s materiálem, SNTL Praha, 1979. 546s. [7] SMITKA, V. a kol.: Mechanizace a provádění staveb, SNTL Praha, 1968. 356s. [8] DAŠEK, M. a kol.: Závěsné řetězové dopravníky, SNTL Praha, 1964. [9] MUTHER, R.: Systematické projektování (S.L.P), SNTL Praha, 1970. 200s. [10] MUTHER, R.: Systematické navrhování manipulace s materiálem (S.H.A.), SNTL Praha, 1973. 132s. [11] MARŠÁL, P.: Stavební stroje, VUT Brno, 2004. ISBN 80-214-2774-4 [12] PATRMAN, F.: Doprava v hutích, VŠB-TU Ostrava, 1984 [13] PEŠAT, Z.: Manipulace s materiálem v hutích, VŠB-TU Ostrava, 1992 [14] DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací I, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0063-2 [15] DANĚK, J.; PAVLISKA, J.: Technologie ložných a skladových operací II, VŠB-TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0218-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem Zápočtový test v systému Moodle - maximum 70 bodů, minimum 35 bodů Bodované úlohy na cvičení - maximum 20 bodů, minimum 10 bodů Docházka na cvičení - maximum 10 bodů, minimum 6 bodů. K udělení klasifikovaného zápočtu je nutno splnit veškerá minima kladená na studenta. Kombinovaná forma studia: Zápočtový test v systému Moodle - maximum 70 bodů, minimum 35 bodů Vypracování programu na odborné téma: - maximum 30 bodů, minimum 16 bodů K udělení klasifikovaného zápočtu je nutno splnit veškerá minima kladená na studenta.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html http://www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf

Další požadavky na studenta

Žadné další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do předmětu, harmonogram přednášek, podmínky udělení klasifikovaného zápočtu 2) Rozdělení dopravních zařízení a prostředků, výpočet dopravního výkonu 3) Vlastnosti dopravovaných hmot 4) Skladování sypkých hmot v průmyslových odvětvích 5) Úvod do pozemních dopravních prostředků, pohyb vozidel 6) Kolejová vozidla – základní konstrukční celky 7) Jeřáby a výtahy 8) Silniční vozidla – základy stavby vozidel 9) Rozhodovací úlohy v logistice 10) Pásové dopravní systémy 11) Řetězové dopravní systémy 12) Manipulační prostředky v letecké dopravě 13) Dopravní systémy bez tažného členu 14) Praktické ukázky průmyslové dopravy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku