342-3315/01 – Management jakosti dopravních systémů (MJDS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Management jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvové standardy. TQM a jejich aplikace v dopravě. Klíčové procesy v systémech jakosti. Zabezpečování jakosti. Úloha řídících pracovníků v systémech jakosti. Jakost a lidský faktor. Ekonomické aspekty managementu jakosti. Plánování, regulace a zlepšování jakosti v dopravě. Legislativa v oblasti jakosti. Základní nástroje a metody pro analýzu dat a řízení jakosti. Vazby jakosti dopravních systémů. Absolvent předmětu získá hlubší přehled o oblasti managementu kvality v dopravě a jiných průmyslových odvětvích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Management jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvové standardy. TQM a jejich aplikace v dopravě. Klíčové procesy v systémech jakosti. Zabezpečování jakosti. Úloha řídících pracovníků v systémech jakosti. Jakost a lidský faktor. Ekonomické aspekty managementu jakosti. Plánování, regulace a zlepšování jakosti v dopravě. Legislativa v oblasti jakosti. Základní nástroje a metody pro analýzu dat a řízení jakosti. Vazby jakosti dopravních systémů.

Povinná literatura:

[1] Nenadál, J. - Noskievičová, D. - Petříková, R. - Plura, J. - Tošenovský, J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha. Management Press. 2008, 384 s. ISBN 978-80-7261-186-7 [2] Nenadál, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press. 2004, 335 s. ISBN 80-7261-110-0

Doporučená literatura:

NENADÁL,J.-PLURA,J.-HUTYRA,M.-PETŘÍKOVÁ,R.: Základy managementu jakosti. Ostrava. VŠB-TU. 2005, 145 s. ISBN 80-248-0969-9 Macurová P., kol.:. Řízení jakosti. FE VŠB - TU Ostrava, 1995. Mizuno Sh. Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka - 2 kontrolní testy v průběhu semestru Klasifikovaný zápočet - ukončení předmětu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Management jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvové standardy. 2. TQM a jejich aplikace v dopravě. 3. Klíčové procesy v systémech jakosti. Zabezpečování jakosti. 4. Úloha řídících pracovníků v systémech jakosti. Jakost a lidský faktor. 5. Ekonomické aspekty managementu jakosti. Plánování, regulace a zlepšování jakosti v dopravě. 6. Legislativa v oblasti jakosti. 7. Základní nástroje a metody pro analýzu dat a řízení jakosti. 8. Vazby jakosti dopravních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku