342-3315/01 – Management jakosti dopravních systémů (MJDS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0345 Ing. Veronika Kociánová
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat posluchači základní znalosti v oblasti managementu jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvových standardů a tyto aplikovat na příkladech typických úloh řešených v dopravní praxi.Teoretická část předmětu zajistí pochopení klíčových procesů v systémech jakosti, přístupů Evropské unie k zabezpečování jakosti, posuzování shody, ekonomických aspektů managementu jakosti a auditování v systémech managementu jakosti. Praktická část poskytne znalosti nutné pro řešení úloh v oblasti managementu jakosti v automobilovém průmyslu a měření kvality služeb ve veřejné osobní dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je předat posluchači základní znalosti v oblasti managementu jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvových standardů a tyto aplikovat na příkladech typických úloh řešených v dopravní praxi. Teoretická část předmětu zajistí pochopení klíčových procesů v systémech jakosti, přístupů Evropské unie k zabezpečování jakosti, posuzování shody, ekonomických aspektů managementu jakosti a auditování v systémech managementu jakosti. Praktická část poskytne znalosti nutné pro řešení úloh v oblasti managementu jakosti v automobilovém průmyslu a měření kvality služeb ve veřejné osobní dopravě.

Povinná literatura:

NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2 NENADÁL, Jaroslav. Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit?. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4 QM - Audit systému: sériová výroba. 5. vydání. Přeložil Jaroslav MÁSILKO. Praha: Česká společnost pro jakost, 2017. Management kvality v automobilovém průmyslu, 6. ISBN 978-80-02-02760-7 DALE, B. G., David R. BAMFORD a Ton van der WIELE, ed. Managing quality: an essential guide and resource gateway. Sixth edition. Chichester: Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-13092-5

Doporučená literatura:

PETŘÍKOVÁ, Růžena, Zdenka HOFBRUCKEROVÁ a Šárka JANKŮ. Lidé v procesech řízení: (o kvalitě, znalostech, odpovědnosti a udržitelném rozvoji). Průhonice: Professional Publishing, 2020. ISBN 978-80-88260-43-1 FILIP, Ludvík. Efektivní řízení kvality. Praha: Pointa, 2019. ISBN 978-80-907530-5-1 PHILLIPS, Ann W. ISO 9001:2015 Interní audity snadno a efektivně: nástroje, techniky a návod pro úspěšnou realizaci interních auditů. Čtvrté vydání. Přeložil Ondřej HYKŠ. Praha: Česká společnost pro jakost, 2018. ISBN 978-80-02-02825-3 MUNRO, Roderick A., Govindarajan RAMU a Daniel J. ZRYMIAK. The certified Six Sigma green belt handbook. Second edition. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2015. ISBN 978-0-87389-891-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka - 2 kontrolní testy v průběhu semestru Klasifikovaný zápočet - ukončení předmětu

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Management jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvové standardy. 2. TQM a jejich aplikace v dopravě. 3. Klíčové procesy v systémech jakosti. Zabezpečování jakosti. 4. Úloha řídících pracovníků v systémech jakosti. Jakost a lidský faktor. 5. Ekonomické aspekty managementu jakosti. Plánování, regulace a zlepšování jakosti v dopravě. 6. Legislativa v oblasti jakosti. 7. Základní nástroje a metody pro analýzu dat a řízení jakosti. 8. Principy přístupu Evropské unie k zabezpečování jakosti a posuzování shody. 9. Auditování v systémech management jakosti. 10. Vazby jakosti dopravních systémů. 11. Management jakosti pro automobilový průmysl. 12. Kvalita v dopravě. 13. Kriteria pro hodnocení kvality. 14. Metody vícekriteriálního hodnocení kvality.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Prezentace přiděleného tématu z oblasti managementu jakosti dopravních systémů. Zápočtový test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast ve výuce není u studentů s ISP vyžadována, v případě potřeby možnost realizace konzultací. Prezentace přiděleného tématu z oblasti managementu jakosti dopravních systémů. Zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1041A040008) Inteligentní doprava a logistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2015/2016 zimní