342-3315/01 – Management jakosti dopravních systémů (MJDS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat posluchači základní znalosti v oblasti managementu jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvových standardů a tyto aplikovat na příkladech typických úloh řešených v dopravní praxi.Teoretická část předmětu zajistí pochopení klíčových procesů v systémech jakosti, přístupů Evropské unie k zabezpečování jakosti, posuzování shody, ekonomických aspektů managementu jakosti a auditování v systémech managementu jakosti. Praktická část poskytne znalosti nutné pro řešení úloh v oblasti managementu jakosti v automobilovém průmyslu a měření kvality služeb ve veřejné osobní dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je předat posluchači základní znalosti v oblasti managementu jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvových standardů a tyto aplikovat na příkladech typických úloh řešených v dopravní praxi. Teoretická část předmětu zajistí pochopení klíčových procesů v systémech jakosti, přístupů Evropské unie k zabezpečování jakosti, posuzování shody, ekonomických aspektů managementu jakosti a auditování v systémech managementu jakosti. Praktická část poskytne znalosti nutné pro řešení úloh v oblasti managementu jakosti v automobilovém průmyslu a měření kvality služeb ve veřejné osobní dopravě.

Povinná literatura:

Nenadál, J. - Noskievičová, D. - Petříková, R. - Plura, J. - Tošenovský, J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha. Management Press. 2008, 384 s. ISBN 978-80-7261-186-7 Nenadál, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha Management Press. 2004, 335 s. ISBN 80-7261-110-0 Fiala, A. a kol. : Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Verlag Dashöfer, Praha, 2000 Oakland,J.S.: Oakland on Quality Management. Amsterdam.Elsevier Butterworth Heinemann. 2004, 476 s.ISBN 0 7506 5741 3

Doporučená literatura:

Nenadál,J.-Plura,J.-Hutyra,M.-Petříková,R.: Základy managementu jakosti. Ostrava. VŠB-TU. 2005, 145 s. ISBN 80-248-0969-9 Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti (Quality Management). Management Press, Praha, 1998 Macurová P., kol.:. Řízení jakosti. FE VŠB - TU Ostrava, 1995 Deming, W. E. : The New Economics for Industry, Government, Education. MIT Center for Advanced Engineering Study, Cambridge, MA., 1993 Mizuno Sh. Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka - 2 kontrolní testy v průběhu semestru Klasifikovaný zápočet - ukončení předmětu

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Management jakosti, koncepce systémů jakosti, odvětvové standardy. 2. TQM a jejich aplikace v dopravě. 3. Klíčové procesy v systémech jakosti. Zabezpečování jakosti. 4. Úloha řídících pracovníků v systémech jakosti. Jakost a lidský faktor. 5. Ekonomické aspekty managementu jakosti. Plánování, regulace a zlepšování jakosti v dopravě. 6. Legislativa v oblasti jakosti. 7. Základní nástroje a metody pro analýzu dat a řízení jakosti. 8. Principy přístupu Evropské unie k zabezpečování jakosti a posuzování shody. 9. Auditování v systémech management jakosti. 10. Vazby jakosti dopravních systémů. 11. Management jakosti pro automobilový průmysl. 12. Kvalita v dopravě. 13. Kriteria pro hodnocení kvality. 14. Metody vícekriteriálního hodnocení kvality.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku