342-3322/01 – Applied materials in Aviation (AMvL)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
HOR53 Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
HRA56 Josef Hranický
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
TVR37 prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti se po absolvování předmětu mohou orientovat mezi různými kovovými a nekovovými materiály, přicházejícími v úvahu při konstrukci a údržbě letecké techniky. Jsou to oceli, zejména o ultravysoké pevnosti, kde kromě chemického složení získají představu o tepelném zpracování, o svařování a o trhu těchto ocelí. Další kovové materiály jsou hliníkové slitiny, kde kromě chemického složení, jsou rovněž definovány podmínky tepelného zpracování, konečné hodonoty pevnosti a tažnosti a odolnosti proti korozní únavě a korozním praskání pod napětím. Další materiály jsou titanové slitiny hořčíkové slitiny a slitiny mědi. Základní znalosti o technické keramice, kompozitních materiálech a plastech jsou demonstrovány.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Oceli, oceli o vysokých a velmi vysokých pevnostech, nerezavějící oceli austenitického, feritického, martensitického, duplexního a superduplexního typu, niklové slitiny a superslitiny, hliník a jeho slitiny, titan a jeho slitiny, komposity a nekovy. Hodnocení mikrostruktury a mechanických vlastností, nedestruktivní defektoskopie, hodnocení životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti proti křehkému porušení, hodnocení plošné a lokalizované koroze, korozního praskání pod napětím, vodíkové křehkosti, únavy a korozní únavy. Optimalizace vlastností konstrukčních leteckých materiálů, jejich kontrola jakosti.

Compulsory literature:

1. Steel – a handbook for material research and engineering, Verein Deutcher Eisenhüttenleute,Vol. 2, Springer Verlag, 1993 2. Advanced materials and processes; Vol. 159, No. 12, ASM International, 2001

Recommended literature:

3. ASM Handbook, Vol. 13 – Corrosion, ASM, 1992

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

To develop a semester work according to specification

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

First Introduction to problems of material solutions in aviation . description basic types of aircraft ( transport , industry , military ) and space shuttle. Second High-strength steel and středněpevné type 4330 , 4340 , M300 , and D6AC conventional and unconventional characteristics (strength and plastic properties , notch and fracture toughness , fatigue properties , kinetics of crack growth at hydrogen embrittlement during corrosion cracking and corrosion fatigue podnapětím . 3rd Stainless austenitic , martensitic and austenitic aging aging steel. Jejichpevnostní and plastic characteristics notch and fracture toughness , fatigue and growth kinetics when exposed to hydrogen and other corrosive environment. 4th Process characteristics of high strength steel, manufacturing capabilities , steel production technology , its casting , forging , heat treatment , welding and testing . Examples of applications in aircraft manufacture . 5th Aluminium and its alloys, high-strength variations . The alloys used in aviation. The strength and plastic properties , notch and fracture toughness and fatigue characteristics of alloys of Al - Li, Al - Li -Mg- Mn, Al-Mg- Mn, Al-Mg . 6th Process characteristics of aluminum and its alloys. The technology of heat processing. Non-destructive testing . Rating durability, reliability and safety against brittle failure. 7th Titanium and titanium alloys. Microstructure of alpha, alpha + beta and beta . Optimization of the characteristics of these alloys by heat treatment . Description alloys Ti- 6Al -4V (Ti -6-4 ) , Ti -6- 22-22 , Ti- 6242 , Ti -10 -2-3 , Ti -15- 3, and Ti 3-2 , 5 and the manner of their use in combat aircraft F-22. 8th Process characteristics of titanium and titanium alloys. technology heat treatment and associated microstructural characteristics . Lifetime, reliability and safety against brittle failure. 9th Magnesium and its alloys . Properties of magnesium alloys in relation to the chemical composition, microstructure and chemical composition. The application of magnesium alloys in aviation. Description alloys, Mg- Al, Mg - Al -Mn- Zn, Mg-Al- Mn -Zn - Zr, Mg -Th- Zr 10th Nickel and nickel superalloys . Description of the chemical composition, mechanical properties and unconventional properties of nickel and alloys of Inconel , Udimet , Nimonic and Hastelloy . 11th Process Characteristics of nickel and super alloys. Melting technology , casting , forming, heat treatment and welding. Rating life reliability and safety against brittle failure. 12th Composite and non-metals . Characteristics, properties and notations individual composites and non-metallic materials used to construct the aircraft. 13th Surface engineering for aircraft structures. Coatings and surface coatings. Clad materials , materials with welded surface. protection against surface and localized corrosion. Methods of surface protection. 14th Examples of accidents and localized corrosion mechanism koroze.Volba technology of welding and soldering. Suitable fasteners . Methods of assessment welded and pájenýách spojů.Obecné principles nedestruktivníhozkoušení structural components and assemblies . Description of the methods in metallography , fractographics and elektronomikroskopickém testing .

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2015/2016 Winter