342-3328/01 – Spolehlivost dopravních systémů 1 (SDS1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
FIL0143 Ing. Martin Filák
MIK0345 Ing. Luboš Mikula
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Spolehlivost a životní cyklus výrobku 2. Základy teorie spolehlivosti 3. Základy teorie spolehlivosti 4. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti 5. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti 6. Odhad parametrů rozdělení náhodné veličiny 7. Bezporuchovost neobnovovaných soustav 8. Vznik poruch a opotřebení 10. Druhy opotřebení 11. Tvorba údržbových systémů 12. Tvorba údržbových systémů 13. Údržba zaměřená na bezporuchovost RCM 14. Ekonomické aspekty údržby

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na oblast matematické teorie spolehlivosti a teorii návrhu údržbových systémů. Je ukázáno použití spojitých a diskrétních rozdělení náhodné veličiny pro popis fází života výrobku a metody odhadů parametrů rozdělení. Dále jsou ukázány metody řešení neobnovovaných soustav a jejich využití při návrhu údržbových systémů. Návrh údržbových systémů je podpořen metodami zkoumání procesů opotřebení a degradace a jejich vlivu na údržbu. Jsou pojednány i ekonomické aspekty údržby.

Povinná literatura:

Famfulík, J. Teorie údržby, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1029-8 Famfulík, J. a kol. Spolehlivost pozemní dopravy. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, Ostrava 2013. ISBN 978-80-248-3266-1. Dostupné na:https://issuu.com/michdor/docs/m11_text Moubray J.: RCM: Reliability Centred Maitenance , Butteworth Heinemann, Oxford 1997, ISBN 0 – 7506 335881

Doporučená literatura:

Famfulík, J. a kol. Zkoušky spolehlivosti. Skripta. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, Ostrava 2010. ISBN 8024822776.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet formou písemné práce max. 35 bodů, zkouška formou písemné práce max. 65 bodů.

E-learning

LMS, dostupné na: https://lms.vsb.cz/login/index.php Název předmětu: Kurz: 342-3328/01 Spolehlivost dopravních systémů 1

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Základy teorie spolehlivosti 3. Základy teorie spolehlivosti 4. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti 5. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti 6. Odhad parametrů zákona rozdělení pravděpodobnosti 7. Bezporuchovost neobnovovaných soustav 8. Vznik poruch a opotřebení 10. Vznik poruch a opotřebení 11. Tvorba údržbových systémů 12. Tvorba údržbových systémů 13. Druhy opotřebení 14. Ekonomické aspekty údržby

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na přednáškách a cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Dosažení minimálního počtu bodů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky PLT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky PLT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky PLT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika TDT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní