342-3330/01 – Ekonomika v dopravě I (EvDI)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat druhy podnikání v dopravě, rozpoznat a formulovat problematiku dopravního a přepravního procesu v dopravním podniku a dopravních služeb v sektoru služeb. Shrnout výsledky studie průběhu práce a pracovního času v dopravě a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn. Navrhnout optimální strukturu nákladů a výnosů v dopravě. Zhodnotit marketingové strategie různých modelů. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy podnikání a podnikatelské činnosti v dopravě, dopravní a přepravní procesy v podniku. Problematika dopravních služeb v sektoru služeb. Plánování práce, pracovního času v dopravě. Personální politika dopravního podniku. Manažerské přístupy k nákladům a výnosům v dopravě, tvorba ceny, manažerské řízení dopravního podniku jako celku. Marketing v dopravě a marketingový mix.

Povinná literatura:

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. A KOL. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2010, 5. vydání, ISBN 978-80-7400-336-3 EISLER, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Praha: VŠE Praha, 2008, ISBN 978-80-245-1416-1

Doporučená literatura:

EISLER, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě (Cvičebnice a pracovní sešit). Praha: VŠE Praha, 2010, ISBN 978-80-245-1641-7 http://issuu.com/michdor/docs/m16_text?e=7481937/1598817 http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr/02_SD.pdf http://kds.vsb.cz/mhd/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt-Projekt založení firmy v oblasti dopravy Test 1 Test 2

E-learning

Další požadavky na studenta

Dovednosti prokázat vyřešením semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. Úvod a základní pojmy 2. Organizace dopravního podniku, vedení a zánik podniku 3. Majetek, kapitál a finanční řízení dopravního podniku 4. Poptávka po dopravě 5. Nabídka dopravy 6. Příprava a plánování výkonů dopravního podniku 7. Náklady a výdaje dopravního podniku 8. Výnosy a příjmy dopravního podniku 9. Rentabilita v dopravě. 10. Cena a tvorba ceny 11. Investiční činnost dopravního podniku 12. Daně a daňová politika v oblasti dopravních služeb. 13. Marketing v oblasti dopravních služeb, marketingový mix. 14. Účetnictví dopravního podniku Program cvičení 1. Procvičování základních pojmů. 2. Plánovací proces, tvorba organizační struktury dopravního podniku. 3. Zadání projektu – „Projekt založení firmy v oblasti dopravy“ 4. Vytvoření podnikatelského záměru 5. Konzultace k projektu 6. Plánování výkonů dopravní firmy 7. Zakladatelský rozpočet – náklady dopravní firmy 8. Test 1. Výnosy a příjmy dopravní firmy 9. Výpočet kritického bodu rentability, ukazatelů rentability 10.Dokončení a zpracování závěru projektu 11.Prezentace a vyhodnocení projektu 12.Prezentace a vyhodnocení projektu. 13.Druhy odepisování majetku-výpočty 14.Test 2. Marketingové aktivity.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní