342-3335/01 – Praxis B1 (Pr B1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits1
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je získat praktické zkušenosti v oblasti návrhu, konstrukce, řízení provozu a ovládání dopravních zařízení a dopravních prostředků.

Teaching methods

Other activities

Summary

Compulsory literature:

Předpisy a dokumentace firem u nichž se praxe provádí

Recommended literature:

lms.vsb.cz Zákoník práce Předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpráva o průběhu praxe.

E-learning

Other requirements

Zpráva o průběhu praxe.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Získání praktických zkušenosti v oblasti návrhu, konstrukce, řízení provozu a ovládání dopravních zařízení a dopravních prostředků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2021/2022 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner