342-3347/01 – Technology and Driving of Rail Transport (TaRZD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Seznámení studentů s obecnými zásadami pro tvorbu dopravních technologií, specifiky tvorby dopravních technologií v kontextu s jednotlivými druhy dopravy a se základními technologickými procesy v železniční dopravě.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia dopravních oborů. Zabývá se základními technologickými procesy v železniční dopravě, jejich podstatou, poznáním souvislostí, které tvorbu technologie ovlivňují.

Compulsory literature:

DANĚK, J.: Technologie železniční dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2007, 1. vydání, 132 s., ISBN 978-80-248-1568-8 DANĚK, J.: Technologie dopravy II. Ostrava: VŠB-TUO, 2007, 2.vydání, 136 s., ISBN 978-80-248-1422-1 DANĚK, J.: Technologie dopravy III. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, 1.vydání, 140 s., ISBN 80-248-0121-3 DANĚK, J.: Technologie dopravy IV. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, 1.vydání, 153 s., ISBN 80-248-0490-5

Recommended literature:

Doporučená literatura

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Technologie pro pozemní dopravu (význam, obecné zásady pro jejich tvorbu, faktory ovlivňující jejich tvorbu) Obecná struktura technologie (operace, činnost, úkon, návaznost, využití metod síťové analýzy pro řízení technologického procesu) Technologie a řízení železniční dopravy Plánování činností v rámci železničního dopravního provozu Lokální technologické procesy (technologie pro vlakotvorbu a posun v dopravnách s kolejovým rozvětvením, v mezistaničních úsecích, na tratích se zavedeným zjednodušeným způsobem řízení drážní dopravy) Síťové technologické procesy (valkotvorba osobní dopravy, vlakotvorba nákladní dopravy)

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner