342-3365/01 – Úvod do civilního letectví (ÚdCL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen používat odborné názvosloví v civilním letectví. Je schopen popsat principy fungování leteckých společností a definovat úlohu státu při regulaci jejich činnosti. Student se orientuje v legislativě, která oblast civilního letectví upravuje. Student rozumí základním bezpečnostním otázkám civilního letectví.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Úkolem předmětu je poskytnout studentům přehled základních informací o civilním letectví a jeho významu. Student získá povědomí o používaném odborném názvosloví v civilním letectví, bude seznámen s leteckými společnostmi a principy jejich fungování a regulace státem. Dále je pozornost věnována legislativní stránce civilního letectví. V neposlední řadě je diskutována problematika bazpečnosti v civilním letectví.

Povinná literatura:

PRŮŠA, J. a kolektiv. Svět letecké dopravy. Praha: Galileo Training, 2015. ISBN 978-80-260-8309-2 ŽIHLA, Z. a kolektiv. Provozování podniků letecké dopravy a letišť. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN: 978-80-7204-677-5 VOLNER, R. Bezpečnostní management v letectví. Ostrava: VŠB – TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1918-1 LAWRENCE, D. Aviation and Airport Security. New York: Nova Science Publisher's, 2017. ISBN 978-1-53611-909-1.

Doporučená literatura:

SEDLÁČEK, B. Letecká doprava. Žilina: ŽU v Žilině, 2000. ISBN 80-7100-674-2. SEDLÁČEK, P. Montrealská úmluva. Praha: VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-62-5. SHAW, S. Airline Marketing and Management. Taylor & Francis Ltd, 2011. ISBN 978-14-094-0147-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student zpracuje semestrální práci na zadané téma. Ověření znalostí studenta proběhne formou ústní zkoušky.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Významné milníky vývoje civilní letecké dopravy, postavení letecké dopravy v dopravní soustavě. 2. Základní terminologie civilní letecké dopravy. 3. Typy leteckých organizací. 4. Letiště. 5. Letečtí dopravci (principy organizace obchodní letecké dopravy). 6. Základy ekonomických a obchodních modelů leteckých dopravců. 7. Regulační složky letecké dopravy (vládní, nevládní organizace). 8. Úvod do legislativy a mezinárodní úmluvy. 9. Organizace civilního letectví v ČR. 10. Zdroje dat o letecké dopravě. 11. Informační systémy v letecké dopravě. 12. Bezpečnost letecké dopravy. 13. Aktuální problémy civilního letectví. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti vypracují dvě semestrální práce dle individuálního zadání a odprezentují jejich výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují dvě semestrální práce dle individuálního zadání a odprezentují jejich výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní