342-3366/01 – Základy aplikované geometrie (ZAG)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními matematickými metodami uplatnitelnými při leteckých výpočtech (zejména v letecké navigaci).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět shrnuje a vytváří základní teoretické předpoklady pro pochopení problematiky odborných předmětů zaměřených na leteckou navigaci. Každá odpřednášená teoretická problematika bude doprovázena řešením typových příkladů s vazbou na letecké aplikace.

Povinná literatura:

BUCHAR, P.: Matematická kartografie. Praha: ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-80-010-3765-2 KRTIČKA, L.: Úvod do kartografie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-344-3 LAUERMANN, L.; SVATOŇOVÁ, H.: Základy matematické kartografie. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 978-80-210-7942-7 PEARSON, F.: Map Projections: Theory and Applications. London: Taylor & Francis, 2020. ISBN 978-02-037-4812

Doporučená literatura:

ČECHURA, F.: Důlní měřičství. Praha, SNTL, 1956. ISBN nemá. HANZL, Vlastimil. Matematická kartografie. Brno: VUT, 1997. ISBN 80-214-0633-X PŘIBYL, K.; KEVICKÝ, D.: Letecká navigace. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1980. ISBN nemá BUGAYEVSKIY, L., M.; SNYDER, J.: Map Projections. London: Taylor & Francis, 1997. ISBN 978-04-291-5984-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: písemná část (dva příklady), ústní část (dvě teoretické otázky).

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Opakování poznatků rovinné trigonometrie – základní pojmy, odvození základních vztahů v podmínkách rovinné trigonometrie. 2. Základy sférické trigonometrie – základní pojmy, vlastnosti sférického trojúhelníku, odvození základních vztahů v podmínkách sférické trigonometrie. 3. Polohové čáry – odvození základních matematických vztahů pro ortodromu. 4. Polohové čáry – odvození základních matematických vztahů pro loxodromu. 5. Polohové čáry – odvození základních vztahů pro křivku stejných zaměření a stejných vzdáleností. 6. Polohové čáry – odvození základních vztahů pro křivku stejných rozdílů a součtů vzdáleností. 7. Projekce map – klasifikace kartografických projekcí. 8. Zkreslení kartografických projekcí. 9. Azimutální projekce. 10. Kuželové projekce. 11. Polykonická zobrazení. 12. Válcové projekce – perspektivní válcové projekce. 13. Válcové projekce – neperspektivní válcové projekce. 14. Gridové úhly.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Písemná zkouška Ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Písemná zkouška Ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní