342-3367/01 – Základy elektrotechniky I (ZE I)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Martin Blatoň, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá kompetence v problematice základních elektrotechnických principů, které se objevují v leteckém průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 022, Přílohy II, rozhodnutí EK č. 2016/008/R – Základy elektrotechniky v letectví. Obsah předmětu je zaměřen na znalosti souvislostí elektrických prvků, jejich principy, následné využití v systémech letadla a elektronických částech zařízení.

Povinná literatura:

VOLNER, R.: Elektrický systém (021 02), Učební texty pro teoretickou přípravu dopravných pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. CERM Brno, 2006, ISBN 80-7204-440-0. VOLNER, R.: Letecká rádiotechnika-fyzikální základy a nomogramy. ČVUT Praha, VŠB TUO,CERM Brno 2007, ISBN 978-80-7204-510-5. WYATT, D., TOOLEY, M.: Aircraft Electrical and Electronic Systems 2nd Edition. Routledge; 2nd edition, 2018, ISBN 978-0415827768.

Doporučená literatura:

MARTINEC, F., HORECKÝ, R.: Základy elektrotechniky v letectví 1, Učební texty VŠB – TUO, 2010. ISBN 978-8024822938.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na praktických cvičeních, kdy jsou studenti aktivně zapojeni do výuky s využitím simulačního programu NI Multisim. Cílem je seznamovat studenty s praktickým využitím základních elektrotechnických součástek. Kontrolní testy na řešení početních příkladů a samostatná práce v simulačním programu. Samostatný projekt, který po praktické stránce řeší nastudovanou problematiku v simulačním programu, verifikuje dosažené výsledky a vyvozuje závěry.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Orintace v problematice, samostudium.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - Využití elektrotechniky v letectví. 2. Teorie elektronu. 3. Statická elektřina a vodivost. 4. Elektrické názvosloví. 5. Výroba elektřiny. 6. Zdroje stejnosměrného proudu. 7. Stejnosměrné obvody. 8. Elektrický odpor/rezistor. 9. Výkon. 10. Kapacita/Kondenzátor. 11. Magnetismus. 12. Indukčnost/Indukční cívka. 13. Motor na stejnosměrný proud / Teorie generátoru stejnosměrného proudu. 14. Teorie střídavého proudu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Osobní účast na praktickém měření min. 80% účast na cvičeních. Změření všech praktických úkolů a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Osobní schůzka v prvním týdnu semestru s přednášejícím. Odměření všech praktických úloh a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní