342-3371/01 – Základy elektrotechniky II (ZEt II)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Martin Blatoň, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA209 Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o základních principech elektrotechniky v rozsahu potřebném pro absolventa Strojní fakulty s leteckým zaměřením, který se s nimi bude setkávat jako uživatel. Osvojí si znalosti o souvislostech elektrických prvků a jejich využití v systémech letadla a elektronickou částí zařízení, na kterých bude později pracovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 022, Přílohy II, rozhodnutí EK č. 2016/008/R – Základy elektrotechniky v letectví. Obsah předmětu je zaměřen na znalosti souvislostí elektrických prvků, jejich principů, následné využití ve fungování systému letadla a elektronických částech zařízení.

Povinná literatura:

MARTINEC, F., HORECKÝ, R.: Základy elektrotechniky v letectví 2, Učební texty VŠB –TUO, 2010. ISBN 978-8024823416. VOLNER, R.: Elektrický systém (021 02), Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. CERM Brno, 2006, ISBN 80-7204-440-0. MERZ H.: Electric Machines and Drives (Fundamentals and Calculation Examples for Beginners), VDE Verlag Berlin und Offenbach, Berlin, 2002. ISBN 3- 8007-2602-5. Pages from 225 to 408.

Doporučená literatura:

TOOLEY, M.: Aircraft Digital Electronic and Computer Systems. Routledge; 2013, ISBN 978-0415828604.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na praktických cvičeních, kdy jsou studenti aktivně zapojeni do výuky s využitím simulačního programu NI Multisim. Cílem je seznamovat studenty s praktickým využitím elektrotechnicky v letectví. Zápočet bude získán na základě kontrolních testů na řešení početních příkladů a samostatné práce v simulačním programu. Samostatný projekt, který po praktické stránce řeší nastudovanou problematiku v simulačním programu, verifikuje dosažené výsledky a vyvozuje závěry. Uzavření předmětu bude realizováno zkouškou, sestávající z písemné a ústní části.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Student se orientuje v problematice a vyvozuje závěry.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Odporové (R), kapacitní (C), induktivní (L) obvody. 2. Transformátory, filtry. 3. Generátory střídavého proudu. 4. Motory na střídavý proud. 5. Číselné soustavy. 6. Převod dat - Analogové údaje, číslicové údaje. 7. Sběrnice údajů. 8. Logické obvody. 9. Základní struktura počítače využívané v letectví. 10. Mikroprocesory aplikace v řízení. 11. Integrované obvody využívané v letectví. 12. Optická vlákna využívané v letectví. 13. Detektory a přijímače využívané v letectví. 14. Elektronické zobrazovací prvky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Osobní účast na praktickém měření min. 80% účast na cvičeních. Změření všech praktických úkolů a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Osobní schůzka v prvním týdnu semestru s přednášejícím. Odměření všech praktických úloh a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní