342-3372/01 – Letecká legislativa v provozu (LLvP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Kontriková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Rostislav Stryk
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UCH010 Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
STR06 Ing. Rostislav Stryk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice letecké legislativy a organizace civilního letectví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá základní vědomosti o národní a mezinárodní letecké legislativě, seznámí se s požadavky. Student se naučí orientovat v jednotlivých nařízeních. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Povinná literatura:

Ministerstvo dopravy ČR: Letecké předpisy řady L. Praha / Jeneč: Letecká informační služba Řízení letového provozu České republiky. IBSN nebylo přiděleno Bína, L., Šourek, D., Žihla, Z.: Letecká doprava II. Praha: Vysoká škola obchodní, 2007. ISBN 978-80-86841-07-6 Kulčák L.: Air Traffic Management. CERM, 2007. ISBN: 978-80-7204-229-6 Soldán V.: Letové postupy a provoz letadel. Jeneč: Letecká informační služba Řízení letového provozu České republiky, 2007. ISBN nebylo přiděleno Jaa ATPL Theoretical Training Manual: Air Law. Oxford Aviation Academy, 2004. ISBN-13: 978-1906202507

Doporučená literatura:

ČAPEK, Jan, Richard KLÍMA a Jaroslava ZBÍRALOVÁ. Civilní letectví ve světle práva. Praha: LexisNexis CZ, 2005. ISBN 80-86199-95-9 RUWANTISSA, Abeyratne. Aviation Security Law. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010. ISBN 978-3-642-11703-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mezinárodní úmluvy a organizace v civilním letectví. 2. Letová způsobilost letadel (Annex 8/L8). 3. Státní příslušnost a poznávací značky letadel (Annex 7/L7). 4. Způsobilost leteckého personálu (Annex 1/L1, Part – FCL). 5. Pravidla létání (Annex 2/L2, Part – SERA). 6. Postupy pro letové provozní služby a Provoz letadel - letové postupy (DOC8168/I/L8186/I). 7. Letové provozní služby a Uspořádání letového provozu (Annex 11/L11, DOC4444/L4444). 8. Letecká informační služba (Annex 15/L15). 9. Letiště (Annex 14/L14). 10. Zjednodušení formalit (Annex 9/L9). 11. Pátrání a záchrana v civilním letectví (Annex 12/L12). 12. Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy (Annex 17/L17). 13. Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů (Annex 13/L13). 14. Společná evropská pravidla v oblasti civilního letectví a Evropská agentura pro bezpečnost letectví, (ES) č.216/2008.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.