342-3373/01 – Letecká navigace II (LN II)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity8
Garant předmětuIng. Lenka Kontriková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Kontriková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UCH010 Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
MIC0361 Ing. David Mičulka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 5+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy konstrukcí a principů činností současných navigačních systémů využívaných v letectví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 062 – Radionavigace. Student získá kompetence v problematice navigace, které mu umožňují složit zkoušky ATPL na Úřadu civilního letectví Praha.

Povinná literatura:

VOSECKÝ, Slavomír. Radionavigace (062 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR – FCL 1. ISBN 80-7204-448-6 VOLNER, Rudolf. Radionavigace I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1917-4 Oxford Aviation Academy – EASA ATPL Ground Training Series (Book 11) Navigation 2: Radio Navigation. London: Oxford Academy, 2014. ISBN 978-1906-202-74-3

Doporučená literatura:

GREWAL, Mohinder S., Lawrence Randolph WEILL a Angus P. ANDREWS. Global positioning systems, inertial navigation, and integration. 2nd ed. Hoboken: Wiley, c2007. ISBN 978-0-470-04190-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
342-3369 LN I Letecká navigace I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení elektromagnetického spektra a šíření rádiových vln. 2. Pozemní zaměřovače. 3. Radiové prostředky – NDB – ADF, VOR a Doppler VOR. 4. Radiové prostředky – DME, VOR/DME. 5. Radiové prostředky – ILS, MLS. 6. Radary – pozemní radar, SSR a odpovídač. 7. Radary – palubní meteorologický radar, TCAS. 8. Systémy prostorové navigace a prostorová navigace RNAV. 9. Koncepce PBN. 10. Navigační specifikace RNAV a RNP. 11. FMS (Flight Management Systém). 12. Družicový navigační systém – GPS, GLONASS, GALILEO. 13. Rozšířený družicový navigační systém – ABAS (RAIM), GBAS, SBAS (WAAS; EGNOS). 14. Opakování, diskuse a konzultace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení. V průběhu jednotlivých hodin jsou průběžně znalosti ověřovány formou diskuse a dotazů. Na konci semestru je předmět zakončen zápočtem a zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na konzultacích. Vypracování semestrální práce. Na konci semestru je předmět zakončen zápočtem a zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.