342-3374/01 – Základy elektroniky (ZEl)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětuIng. Martin Blatoň, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA209 Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních kompetencí, které souvisejí se základními principy elektroniky v rozsahu potřebném pro absolventa Strojní fakulty, zaměření letecké, který se s nimi bude setkávat jako uživatel. Součástí je i osvejení si znalostí o souvislostech mezi systémy letadla a elektronickou částí zařízení na kterých bude později pracovat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti později doplňovat (literatura, normy, internet,...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 022, Přílohy II, rozhodnutí EK č. 2016/008/R – Základy elektroniky v letectví. Obsah předmětu je zaměřen na znalosti o souvislostech mezi systémy letadla a elektronickou částí zařízení na kterých bude později pracovat. Student získá kompetence, které souvisí s problematikou základních elektrotechnických principů, které se objevují v leteckém průmyslu.

Povinná literatura:

VOLNER, R., BOREŠ, P.: Letecká radiotechnika – základy elektroniky pro piloty, ČVUT, VŠB TUO, Praha 2007, ISBN: 978-80-7204-523-5. SMEJKAL, J. a kol.: Elektrotechnika, skriptum VUT Brno, Fakulta strojní, Brno 1991, ISBN 80-214-0388-8. WYATT, D., TOOLEY, M.: Aircraft Electrical and Electronic Systems 2nd Edition. Routledge; 2nd edition, 2018, ISBN 978-0415827768.

Doporučená literatura:

KŮS, V., SKÁLA, J.: Elektronika a elektrické pohony pro neelektrotechnické fakulty, skriptum ZČU Plzeň, fakulta elektrotechnická, 1992, 197 str., ISBN 80- 7082-079-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů kladením otázek, kdy jsou studenti aktivně zapojení do výuky. Studenti si osvojují znalosti o souvislostech mezi systémy letadla a elektronickou částí zařízení, na kterých budou později pracovat. Kontrolní zápočtový test, který je složený jak z teoretických znalostí, tak i řešení početních příkladů.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Orientovat se v dané problematice a umět přicházet na souvislosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní vlastnosti polovodičových prvků, diody, tranzistory, základy integrovaných obvodů. Usměrňovače. 2. Filtrace usměrněného napětí, stabilizace napětí, druhy stabilizátorů, spínané zdroje a stabilizátory. 3. Zesilovače. Výkonové zesilovače a předzesilovače - druhy a použití. 4. Operační zesilovače - popis, struktura, základní zapojení, aplikace. 5. Základy logických obvodů - kombinační logické obvody, sekvenční LO, příklady aplikací v řídících obvodech. 6. Mikroprocesory, jednočipové mikropočítače - technologie. 7. AD a DA převodníky. Galvanické oddělení signálů. 8. Výkonové polovodičové spínací prvky, IGBT, IGCT, GTO. 9. Výkonová elektronika: Pulsní měniče, zvyšování a snižování napětí, principy, zapojení, vlastnosti, aplikace. Střídavý spínač, napěťové a proudové střídače, principy, zapojení, vlastnosti, aplikace. 10. Měniče kmitočtu. 11. Záložní zdroje. 12. Konstrukce elektronických zařízení, plošné spoje. 13. Technická kybernetika: servomechanismy, regulované systémy s otevřenou a uzavřenou smyčkou. 14. Elektronické měření (základní metody měření elektrických a neelektrických veličin na palubě letounu).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Osobní účast na praktickém měření min. 80% účast na cvičeních. Změření všech praktických úkolů a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Osobní schůzka v prvním týdnu semestru s přednášejícím. Odměření všech praktických úloh a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.