342-3378/01 – Obchodní činnost v letecké dopravě (OČvLD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER07 Ing. Michal Červinka, Ph.D.
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy obchodně-provozních činností leteckých společností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá přehled o základních principech v klíčových tématech obchodně-provozních oblastí leteckých společností, včetně nákladů na letecké společnosti, dohod o otevřeném nebi, přepravních činnostech leteckých společností, správy výnosů, poskytování služeb na letištích, plánování produktů atd. v rozsahu potřebném pro absolventa bakalářského studijního programu s leteckým zaměřením. Osvojí si znalosti o souvislostech s provozováním leteckých společností v globálním prostředí, v návaznosti na vybrané subjekty působící v letecké dopravě.

Povinná literatura:

Červinka, M.: Provozování letišť. Ostrava - VŠB – TU Ostrava 2017, ISBN 978-80-248 - 4115 – 1 Doganis, R. Flying Off Course IV: Airline economics and marketing. London: Roudledge - Taylor and Francis group, 2010. ISBN 978-0-415-44737-9 Průša, J. a kolektiv. 2015. Svět letecké dopravy. II. rozšířené vydání. Praha: Galileo Training s.r.o., 2015. 648 s. ISBN 978-80-260-8309-2. Shaw, S. Airline marketing and management. Ashgate Publishing, Ltd., 2011. ISBN 970-0-7546-4820-8

Doporučená literatura:

Bína L., Bínová H., Ploch J., Žihla Z.: Provozování letecké dopravy a logistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7402-855-7 Žihla, Z. a kol: Provozování podniků letecké dopravy a letišť. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7204-677-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na praktických cvičeních, kdy jsou studenti aktivně zapojení do výuky. Samostatný projekt menšího rozsahu, který po praktické stránce řeší nastudovanou problematiku, verifikuje dosažené výsledky a vyvozuje závěry.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Letecká doprava jako globální odvětví, obchodně-provozní spolupráce sektorů letecké dopravy 2. Charakteristika provozu leteckých společností a její trendy 3. Regulace v letecké dopravě 4. Přepravní služby letecké společnosti 5. Základní dokumenty letecké přepravy 6. Přepravní podmínky v letecké dopravě 7. Letecký přepravní proces osob a nákladů 8. Náklady a výnosy letecké dopravy 9. Efektivnost a výnosnost letecké přepravy, jejich ukazatele a management 10. Konkurence a spolupráce leteckých společností, letecké aliance 11. Obchodní modely a strategie leteckých dopravců 12. Spolupráce letiště a letecké společnosti v přepravním procesu 13. IT v leteckém přepravním procesu 14. Shrnutí učiva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast ve výuce není u studentů s ISP vyžadována, v případě potřeby možnost realizace konzultací. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.