342-3383/01 – Letištní manipulační technika (LMT)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli získat tyto dovednosti: - identifikovat letištní manipulační techniku, - popsat specifika funkce konkrétní letištní manipulační techniky, - rozhodnout o optimálním použití a využití konkrétní letištní manipulační techniky, - identifikovat kapacitu letištní manipulační techniky, - identifikovat slabá místa a nalézt optimální řešení z hlediska adaptace a náhrady konkrétní letištní manipulační techniky. Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli být kompetentní k: - základním návrhovým výpočtům letištní manipulační techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Letištní manipulační technika se zabývá manipulačními zařízeními a prostředky pro: - nástup a výstup leteckých cestujících, - nakládku a vykládku nákladu pro dopravní letadla, - nakládku a vykládku CARGO nákladu pro nákladní dopravní letadla, - tahání, vytlačování a zatláčení letadel na letištních plochách, - plnění letadel stlačenými plyny, - přípravu a plnění letadel palivem, - přípravu a plnění letadel provozními kapalinami a médii, - pro spouštění letadel, - klimatizování a zahřívání letadel, - kabinový servis a catering, - odmrazování letadel a nanášení funkčních médií na příslušné plochy letadel.

Povinná literatura:

ŽIHLA, Z., PLOCH, J., SZABO, S.: Letecká doprava. 1. vydání Collegium Humanum 2020, ISBN 978-83-952951-9-5. KAZDA, A., CAVES, R.E.: Airport design and operation. 3rd ed. Esmerald, 2015. ISBN 978-1-78441-870-0. ASHFORD, N. J., MUMAYIZ, S., WRIGHT P. H.: Airport Engineering: Planning, Design, and Development of 21st Century Airports. 4th ed. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-1-118-04824-5 NARAYANAN, S. S. Aircraft Ground Handling. Austin Macauley, 2019. ISBN 978-9-948-37371-1 POLÁK, J., BRÁZDA, R.: Transport and Handling Equipment: VŠB-TUO 2012 (The text was created within the "InterDV" project)

Doporučená literatura:

GRAHAM, A. Managing Airports: An International Perspective. 3rd ed. Routledge 2011, ISBN 978-0-7506-8613-6. ZOGRAFOS, K., ANDREATTA, G., ODONI, A.: Modelling and Managing Airport Performance. John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-0-470-97418-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnoceny jsou aktivity za cvičení: 1. Patentová, literární a firemní rešerše a její prezentace na odborné téma = max. 15 bodů 2. Simulace manipulační úlohy = max. 10 bodů 3. Úkoly ze cvičení = max. 10 bodů Celkem za cvičení: max. 35 bodů Zkouška je ústní a je hodnocena následovně: 1. Obhajoba rešerše = max. 5 bodů 2. Diskuze nad 3 zadanými otázkami = max. 60 bodů Celkem za zkoušku: max. 65 bodů Celkem za předmět: min. 51 bodů, max. 100 bodů.

E-learning

http://www.vvvd.cz/m2-prumyslova-doprava-17.html http://www.vvvd.cz/m3-dopravni-a-manipulacni-technika-18.html http://www.vvvd.cz/m1-dopravni-a-manipulacni-systemy-16.html http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2731-5.pdf lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavku na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Manipulační prostředky na tahání, vytlačování a zatlačování letadel 2. Prostředky pro přípravu a plnění letadel palivem 3. Prostředky pro přípravu a plnění letadel provozními kapalinami, médii a stlačenými plyny 4. Prostředky pro spouštění letadel 5. Prostředky pro klimatizování letadel 6. Prostředky pro odmrazování letadel a nanášení funkčních médií na určené funkční plochy letadla 7. Prostředky pro kabinový servis a catering 8. Prostředky pro nastupování a vystupování cestujících z letadel 9. Manipulační prostředky pro nakládání a vykládání nákladu z a do dopravních letadel

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Hodnoceny jsou aktivity za cvičení: 1. Patentová, literární a firemní rešerše a její prezentace na odborné téma = max. 15 bodů 2. Simulace manipulační úlohy = max. 10 bodů 3. Úkoly ze cvičení = max. 10 bodů Celkem za cvičení: max. 35 bodů Zkouška je ústní a je hodnocena následovně: 1. Obhajoba rešerše = max. 5 bodů 2. Diskuze nad 3 zadanými otázkami = max. 60 bodů Celkem za zkoušku: max. 65 bodů Celkem za předmět: min. 51 bodů, max. 100 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Hodnoceny jsou aktivity za cvičení: 1. Patentová, literární a firemní rešerše a její prezentace na odborné téma = max. 20 bodů 2. Simulace manipulační úlohy = max. 15 bodů Celkem za cvičení: max. 35 bodů Zkouška je ústní a je hodnocena následovně: 1. Obhajoba rešerše = max. 5 bodů 2. Diskuze nad 3 zadanými otázkami = max. 60 bodů Celkem za zkoušku: max. 65 bodů Celkem za předmět: min. 51 bodů, max. 100 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.