342-3384/01 – Kvantitativní metody řízení v letecké dopravě (KMŘLD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahová náplň předmětu je rozdělena do tří základních tematických okruhů, které jsou zaměřeny na oblast teorie grafů, matematického modelování a teorie hromadné obsluhy. Studenti budou seznámeni se základními teoretickými poznatky v těchto oblastech operačního výzkumu, budou schopni vybrat vhodnou metodu pro řešení vybraných problémů z letecké praxe a tyto problémy budou schopni efektivně řešit.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení posluchačů se základními metodami operačního výzkumu, které jsou použitelné pro podporu rozhodování v oblasti letecké dopravy. Obsahová náplň předmětu je rozdělena do tří základních tematických okruhů, které jsou zaměřeny na oblast teorie grafů, matematického modelování a teorie hromadné obsluhy.

Povinná literatura:

Cenek, P.; Klima, V.; Janáček, J. Optimalizace dopravních a spojových procesů. Žilina: VŠDS v Žilině, 1994. ISBN 80-7100-197-X. Černý, J.; Kluvánek, P. Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: VEDA, 1991. ISBN 80-224-0099-8. Daganzo, C.,F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations, Mesa: Emerald, Inc., 2008. ISBN 978-0-08-042785-0. http://www.vvvd.cz/m14-optimalizace-technologickych-procesu-29.html

Doporučená literatura:

Pastor, O.; Tuzar, A. Teorie dopravních systémů. Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-285-3. Jablonský, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-44-3. Daněk, J.; Teichmann, D. Optimalizace dopravních procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0996-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - 2 zápočtové testy. Zkouška - písemná část (2 příklady) a ústní část (2 teoretické otázky).

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do metod operačního výzkumu. 2. Základní pojmy z teorie grafů. 3. Vzdálenosti v grafech. 4. Metody řízení projektů – Metoda kritické cesty – teoretické základy. 5. Metody řízení projektů – Metoda kritické cesty – praktické aplikace v letecké dopravě. 6. Metody řízení projektů – Metoda PERT – teoretické základy a praktické aplikace v letecké dopravě. 7. Úvod do matematického programování. 8. Modely pro plánování v letecké dopravě – přiřazování posádek k letům. 9. Modely pro plánování v letecké dopravě – optimalizace destinačního portfolia regionálních letišť. 10. Úvod do teorie hromadné obsluhy. 11. Systém hromadné obsluhy bez fronty a jeho aplikace v letecké dopravě. 12. Systém hromadné obsluhy s nekonečnou délkou fronty a jeho aplikace v letecké dopravě. 13. Systém hromadné obsluhy s omezenou délkou fronty a jeho aplikace v letecké dopravě. 14. Využití simulace v teorii hromadné obsluhy, ukázka praktické aplikace z letecké dopravy v simulačním programu Witness.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  16
        Zkouška Zkouška 65  35 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet - 2 zápočtové testy. Zkouška - písemná část (2 příklady) a ústní část (2 teoretické otázky).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast ve výuce není u studentů s ISP vyžadována, v případě potřeby možnost realizace konzultací. Zápočet - 2 zápočtové testy. Zkouška - písemná část (2 příklady) a ústní část (2 teoretické otázky).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.