342-3385/01 – Základy strojírenské technologie v letectví (ZSTvL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Martin Blatoň, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA209 Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
PRO232 Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled a umí se orientovat v problematice související s problematikou základních znalostí z oblasti výroby, využití a zkoušení materiálů, které se používají nejen v leteckém průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 022, Přílohy II, rozhodnutí EK č. 2016/008/R – Základy strojírenské technologie v letectví. Obsah předmětu je zaměřen na znalosti základů strojírenské technologie. Základní poznatky strojírenské technologie jsou aplikovány na specifickou oblast letectví. Student získá kompetence, které souvisí s problematikou základních znalostí z oblasti výroby, využití a zkoušení materiálů, které se používají nejen v leteckém průmyslu.

Povinná literatura:

ČADA, R. Technologie tváření a slévání: Objemové tváření zatepla, nekonvenční způsoby tváření, plasty: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2010. 80 s. ISBN 978-80-248-2273-0. NĚMEC, M. Základy strojírenské technologie I, ČVUT Praha, 2016. 162 s. ISBN 978-80-01-06056-8. TIMINGS, R.: Basic Engineering technology 1st Edition, Butterworth-Heinemann, ISBN 9781483183152.

Doporučená literatura:

ČADA, Radek, Jaromír ADAMEC, Šárka TICHÁ, Vladislav OCHODEK, Ivo HLAVATÝ a Stanislav ŠIMČÍK. Základy strojírenské technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-300-1.HLUCHÝ, M.: Strojírenská technologie 1. a 2. díl, Praha 1982, ISBN 80-902914-06. HLUCHÝ, M: Strojírenská technologie 3. díl, Praha 1984, ISBN 80-85280-89-2. ŘASA, J.: Strojírenská technologie 4. díl, Praha 1985, ISBN 978-80-239-8595-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů kladením otázek, kdy jsou studenti aktivně zapojení do výuky. Studenti si osvojují znalosti, do kterých patří základní přehled o materiálech, jejich vlastnostech, využití a zkoušení v leteckém průmyslu. Kontrolní zápočtový test, který je složený jak z teoretických znalostí, tak i z řešení početních příkladů.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Základní orientace v probírané problematice a vyvozování závěrů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výroba železa a zpracování ocelí, lehkých slitin a neželezných materiálů. 2. Zušlechťování materiálů a jejich tepelné zpracování a následné využití v leteckém průmyslu. 3. Slévání, tváření. 4. Tepelné zpracování materiálů a změny jejich mechanických vlastností. 5. Mechanické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení. 6. Způsoby dělení materiálů. 7. Rozebíratelné způsoby spojování materiálů. 8. Nerozebíratelné způsoby spojování materiálů na dopravních a civilních letadlech. 9. Obrábění materiálů. 10. Antikorozní úpravy povrchů materiálů v letectví. 11. Zkoušení materiálů k využití v letadlech. 12. Trup – druhy konstrukcí, průtové konstrukce. 13. Křídla – výroba, použité materiály a jejich využití. 14. Stabilizační plochy – rozdělení, vlastnosti a materiály.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Průběžný test Písemka 40  20 2
        Závěrečný test Písemka 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Průběžný test (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Závěrečný test (min. 31 bodů – max. 60 bodů)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 2 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Průběžný test (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Závěrečný test (min. 31 bodů – max. 60 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní