342-3386/01 – Provozování letišť I (PL I)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Rostislav Stryk
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STR06 Ing. Rostislav Stryk
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získání přehledu a orientace v problematice provozování letišť s důrazem na pohybové plochy letiště.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti pochopí návaznosti a propojení jednotlivých činností souvisejících jak s přímým provozem, tak s údržbou a opravami pohybových ploch. Součástí náplně předmětu jsou rovněž vlivy letecké dopravy na životní prostředí.

Povinná literatura:

KAZDA, Antonín: Letiská - design a prevádzka. Žilina: Vysoká škola dopravy a spojov, 1995. ISBN: 80-7100-240-2 KAZDA, Antonín, Robert E. CAVES: Airport Design and Operation 3rd edition. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2015. ISBN 978-1-78441-870-0

Doporučená literatura:

PELTRÁM, Antonín: Budoucí protihluková politika. Praha: Nakladatelství dopravy a turistiky, 1997. ISBN: 80-85884-72-0 R. M. HORONJEFF, F. X. McKELVEY, W.J. SPROULE: Planning and Design of Airports – 5th edition. Mcgraw-Hill Professional. 2010. ISBN: 978-0071446419

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet: zápočtový test zkouška: ústní část (2 teoretické otázky)

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na praktických cvičeních. Samostatný projekt menšího rozsahu, který po praktické stránce řeší nastudovanou problematiku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení, fyzikální vlastnosti a složení letištních pohybových ploch. Cementobetonové a asfaltobetonové konstrukce ploch – výstavba, vlastnosti a požadavky. 2. Dopravní řád letiště – zásady pohybu a pravidla prací na letišti. 3. Letní a zimní údržba pohybových ploch – plánování, technické zabezpečení a postupy letní a zimní údržby, materiály používané pro zimní údržbu. Údržba a obnova vodorovného značení. Systém odvodnění letištních ploch. 4. Poškození zpevněných povrchů – sledování poškození, příčiny vzniku, vývoj a opravy poškození. 5. Brzdící účinky, jejich význam, ovlivňující faktory, způsob měření a forma publikace. 6. Vliv letecké dopravy na životní prostředí. Hluk a emise v letecké dopravě. 7. Biologická ochrana letišť. 8. Odpadové hospodářství letiště. 9. Letecká přeprava nebezpečného zboží a nebezpečných látek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  16
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.