342-3390/01 – Plánování a provedení letu 2 (PaPL 2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hořínka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIL0014 Ing. Jakub Cíleček
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
UCH010 Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice komplexního plánování a provádění letů v obchodní letecké dopravě. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 031 – Hmotnosti a vyvážení. Obsahově je zaměřen na problematiku plánování hmotností a vyvažování dopravních letadel. Komplexní znalost všech faktorů ovlivňující naplánování hmotností a vyvážení letounu při dopravním IFR letu, včetně předpisových požadavků, je jedním ze základních požadavků na bezpečnost letu. Student získá kompetence v problematice nakládání, výpočtů hmotností a vyvážení dopravního letadla při plánování dopravního IFR letu a základních výpočtů s tím spojených v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

CHMELÍK, J. Hmotnost a vyvážení (031 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005 [i.e. 2006]. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-438-9. DANĚK, V. Mechanika letu I: letové výkony. Brno: PC-DIR, 1994. ISBN 80-214-0476-0. Oxford Aviation Academy – Mass and Balance, Performance. London: Oxford Academy, 2018.

Doporučená literatura:

Kulčák a kol. ATPL - učební texty, CERM Brno, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, vliv hmotností a vyvážení na namáhání konstrukce letadel, vliv na výkonnost letadel. 2. Těžiště letadla, vliv jeho polohy na stabilitu, řiditelnost a výkonnost letadla. 3. Nakládání letadla, definice jednotlivých typů omezení hmotnosti letadla. 4. Definice ostatních proměnných pro komplexní výpočet hmotností a vyvážení letadla. 5. Způsoby nakládání letadla, omezení nákladového prostoru letadla, distribuce paliva a jeho vliv na vyvážení letadla. 6. Výpočty hmotností letadla a jejich omezení pro vzlet a pro přistání. 7. Základní výpočty pro stanovení polohy těžiště letadla a vliv nakládání letadla na jeho posun. 8. Poloha těžiště jako procentuální hodnota střední aerodynamické tětivy (%MAC) pro vzlet a pro přistání. 9. Vážení prázdného letadla a stanovení výchozí polohy těžiště. 10. Stanovení polohy těžiště u menších letadel. 11. Dokumentace při nakládání dopravních letadel, Load and Trim Sheet (loadsheet), Loading Instruction. 12. Výpočet loadsheetu dopravního letadla manuálně grafickou metodou. Změny vyvážení na poslední chvíli – LMC. 13. Výpočty loadsheetu a určení rozložení nákladu pomocí software. Využití externích společností pro tyto výpočty. 14. Diskuse, cvičné výpočty a konzultace předchozího obsahu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní