342-3391/01 – Lidská výkonnost a omezení I (LVaO I)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice výkonnosti člověka a jeho omezení při provozování leteckých systémů. Letecké systémy patří mezi rizikové systémy, kde i malé selhání lidského činitele může mít za následek velké ztráty na životech, zdraví nebo majetku, a pravděpodobnost selhání lidského činitele v současnosti je mnohem vyšší než potenciální selhání technologie. Absolvování tohoto předmětu je rovněž součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět Lidská výkonnost a omezení I je určen především k tomu, aby studentům pomohl pochopit roli člověka v rámci člověkem vytvořeného systému. Ten se skládá nejen z technologické části (technického činitele), ale také z lidí, kteří ten systém navrhují, provozují a udržují (lidského a organizačního činitele). Po dlouhé období vývoje člověkem vytvořených systémů se v případě jejich selhání řešila pouze spolehlivost (bezpečnost) technologií, přičemž výkonnost a spolehlivost člověka byla řešena pouze marginálně. Tento předmět umožní studentům pochopit význam vlivu lidské výkonnosti a spolehlivosti na efektivitu a hlavně bezpečnost člověkem vytvořených systémů, kde přímé selhání lidského činitele se v současné době podílí na cca ¾ příčin selhání celého systému (incidenty, nehody). V rámci studia tohoto předmětu studenti získají poznatky o důležitých aspektech lidské výkonnosti a spolehlivosti při provozování letadel, o hlavních zdrojích tohoto selhávání a především o opatřeních, které mohou permanentně snižovat rizika selhávání lidského činitele na akceptovatelnou úroveň vzhledem k předpokládaným následkům.

Povinná literatura:

HÁČIK, Ľubomír. Lidská výkonnost a omezení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-236-X. TOMÁŠEK, Petr: Lidský činitel v dopravě. VŠB-TU Ostrava, 2017. Studijní materiál k modulu, dostupný na adrese: https://issuu.com/michdor/docs/m7_text PALEČEK, Miloš, Stanislav MALÝ a Adam GIECI. Spolehlivost lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. ISBN 978-80-86973-28-9. HAWKINS, Frank H. Human factors in flight. Brookfield, Vt., U.S.A.: Gower Pub. Co., c1987. ISBN 0291397395. WISE, John A., V. David HOPKIN a Daniel J. GARLAND. Handbook of aviation human factors. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, c2010. Human factors in transportation. ISBN 0805859063.

Doporučená literatura:

ŠULC, Jiří, KULČÁK, Ludvík, ed. Lidská výkonnost (040 00): [učebnice pro teoretickou přípravu pilotů ATPL, CPL a IR]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-688-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška (max. 70 bodů) Vypracování semestrální práce (max. 30 bodů)

E-learning

lms.vsb.cz www.vvvd.cz/m7-lidsky-cinitel-v-doprave-22.html

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy v oblasti bezpečnosti a lidského činitele (LČ) 2. Základní grafické modely LČ (SHEL, Reason) 3. Výkonnost LČ versus spolehlivost (bezpečnost) rizikových systémů 4. Lidská výkonnost a její omezení 5. Činitelé ovlivňující lidskou výkonnost 6. Sociální psychologie 7. Mezilidská komunikace 8. Způsoby selhávání LČ 9. Pracovní prostředí a jeho rizika 10. Úlohy LČ v pracovním procesu a jejich rizika 11. Možnosti při zvyšování spolehlivosti LČ v oblasti výběru a výcviku operátorů 12. Možnosti při zvyšování spolehlivosti LČ v oblasti managementu stresu a únavy operátorů 13. Možnosti při zvyšování spolehlivosti LČ v oblasti managementu hrozeb a chyb 14. Role systému bezpečnostního managmentu provozovatele při zvyšování spolehlivosti LČ

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Průběžný test (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Závěrečný test (min. 31 bodů – max. 60 bodů).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují dvě semestrální práce dle individuálního zadání a odprezentují jejich výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány zápočtovým testem nebo zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní