342-3392/01 – Lidská výkonnost a omezení II (LVaO II)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice výkonnosti člověka a jeho omezení při provozování leteckých systémů. Letecké systémy patří mezi rizikové systémy, kde i malé selhání lidského činitele může mít za následek velké ztráty na životech, zdraví nebo majetku, a pravděpodobnost selhání lidského činitele v současnosti je mnohem vyšší, než potenciální selhání technologie. Absolvování tohoto předmětu je rovněž součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Lidská výkonnost a omezení II navazuje na předmět Lidská výkonnost a omezení I, jeho účelem je jít více do hloubky problematiky v oblasti lidské fyziologie a psychologie v souvislostí se zdravotní kvalifikací leteckého personálu s průkazem způsobilosti. Studenti se v tomto předmětu seznámí s moderními nástroji na zvyšování spolehlivosti lidského činitele jak u jednotlivce, tak u pracovních týmů (posádek) a budou mít možnost si některé situace vedoucí k selhání lidského činitele a současně možné nástroje na snižování rizik těchto procesů vyzkoušet pomocí simulačních technologií.

Povinná literatura:

HÁČIK, Ľubomír. Lidská výkonnost a omezení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-236-X. TOMÁŠEK, Petr: Lidský činitel v dopravě. VŠB-TU Ostrava, 2017. Studijní materiál k modulu, dostupný na adrese: https://issuu.com/michdor/docs/m7_text PALEČEK, Miloš, Stanislav MALÝ a Adam GIECI. Spolehlivost lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. ISBN 978-80-86973-28-9. HAWKINS, Frank H. Human factors in flight. Brookfield, Vt., U.S.A.: Gower Pub. Co., c1987. ISBN 0291397395. WISE, John A., V. David HOPKIN a Daniel J. GARLAND. Handbook of aviation human factors. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, c2010. Human factors in transportation. ISBN 0805859063.

Doporučená literatura:

ŠULC, Jiří, KULČÁK, Ludvík, ed. Lidská výkonnost (040 00): [učebnice pro teoretickou přípravu pilotů ATPL, CPL a IR]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-688-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyhodnocení závěrečného testu (max. 50 bodů) Vypracování semestrální práce v rozsahu 10 stran A4 (max. 50 bodů)

E-learning

lms.vsb.cz www.vvvd.cz/m7-lidsky-cinitel-v-doprave-22.html

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvalifikační předpoklady pro profesi leteckého operátora (pilot, řídící LP, palubní průvodčí, …) 2. Zdravotní způsobilost leteckých operátorů a její omezení 3. Omezení smyslového systému člověka v leteckém prostředí 4. Vliv zdravotního stavu a hygieny na spolehlivost leteckého operátora 5. Proces zpracování informací operátorem a jeho rizika pro bezpečnost letového provozu 6. Proces rozhodování operátora a jeho rizika pro bezpečnost letového provozu 7. Osobnost, postoje a rizikové chování leteckého operátora 8. Přetížení a nevytížení LČ v pracovním procesu 9. Teorie a modely chybování LČ v pracovním procesu 10. Předcházení a náprava chyb LČ v pracovním procesu 11. Výcvik spolupráce ve vícečlenné posádce (MCC) a jeho vliv na bezpečnost letového provozu 12. Výcvik řízení lidských zdrojů ve vícečlenné posádce (CRM) a jeho vliv na bezpečnost letového provozu 13. Rizika automatizace pracovního prostředí leteckého operátora 14. Ukázky možných selhání LČ v letovém provozu za využití simulačních technologií

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Průběžný test (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Závěrečný test (min. 31 bodů – max. 60 bodů).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují dvě semestrální práce dle individuálního zadání a odprezentují jejich výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány zápočtovým testem nebo zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.