343-0052/03 – Provozní údržba zemních strojů (PUZS)

Garantující katedrazrušenoKredity4
Garant předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Význam údržby a její úlohy, základní pojmy organizace údržby. 2. Údržbářsko opravárenské systémy a opravářské metody, druhy oprav, kontrolně inspekční činnost. 3. Tření - podstata a druhy, poškození funkčních ploch, základní pojmy tribotechniky. 4. Mazací technika - maziva, mazací soustavy a zařízení, ekologická maziva. 5. Mazání strojních částí - ložiska, ozubená soukolí, ocelová lana, jednotlivé strojní uzly zemních strojů apod. 6. Ošetření optřebených maziv - usazování, odstřeđování, filtrace apod. 7. Zásady projekce údržby, návrh údržbářského systému, komplexní řešení projektu údržby. 8. Systémy řízení a plánování údržby, predikční modely poruchovosti, expertní systémy, informační systémy v údržbě. 9. Význam a poslání renovace, druhy renovačních technologií. 10. Druhy renovačních technologií. 11. Technologie montážnía demontážní opravárenské činnosti - příprava, metody řízení, typy a metody montáže, montážní prostředky a nástroje. 12. Údržba hydraulických systémů. - hydrogenerátory, hydromotory, elementy řízení toku 13. Údržba vyhrazených tech. zařízení a vybraných strojů. 14. Logistika v údržbě jako systému. 15. Ekonomika údržbářských prací.

Povinná literatura:

1. Ziegler, J.: Údržba, VŠB Ostrava 1993 2. Hamelin: Údržba a její nové pojetí. SNTL Praha1983. 3. Kopáček, J.: Technická diagnostika hydraulických mechanizmů. SNTL Praha 1990 4. Příručka SKF pro údržbu ložisek. SKF 1993. 5. Molykote. Munchen 1990. 6. Blaškovič, Balla, Ozimko. Tribologie, Alfa Bratislava 1990.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.