343-0059/02 – Dobývací stroje a komlexy (DSK)

Garantující katedrazrušenoKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Týden výuk. Přednášky - cvičení ________________________________________________________________________ 1. Všeobecná část. Úvod, základní pojmy, způsob práce. Mechanicko- fyzikální vlastnosti hornin a metody jejich zjišťování. Seznámení s programem cvičení a pravidly bodovacího systému. Fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin. Zadání Programu č. 1 2. Pohony dobývacích strojů. Pneumatické, (pístové, lamelové,zubové). Hydraulické (pístové, lamelové, zubové). Regulace otáček a Mk. Pohony dobývacích strojů. Elektrické (synchronní a asynchronní). Výpočet vzduchového motoru zubového. Výpočet oteplení a počtu sepnutí asyn- chronních motorů. 3. Teorie roypojování. Výpočet síly na ostrý nůž. Tvary řezů. Rozpojovací nástroje. Radiální, tangenciální. Nožové držáky. Výpočet sil při řezání. Typy nožů. Test č.1. Výpočet nožového držáku sbíjecího válce. 4. Dobývací kombajny, hlavní části. Rozpojovací orgány, konstrukce. Základní výpočet. Převodové ústrojí. Kinematické schéma hlavy kombajnu, kinematické schéma pevné skříně. Výpočet sil působících na rozpojovací orgán. Výpočet sil působících na výkyvné rameno kombajnu. 5. Vrátková část kombajnu. Konstrukční řešení. Hydraulické a elektrické vrátky. Regulace Vp, Mk. Základní výpočet. Bezřetězové systémy pojezdů. Základní výpočet tažné síly. Základní konstrukce. Výpočet výkonu vrátku. Výpočet vrátkové části. 6.Pomocná zařízení. Rám kombajnu, nástavné plechy, pojezdová dráha, skrápění, nahrnovací plechy, ukládací zařízení, řetězy. Automatizace řízení kombajnu. Řízení postupové rychlosti. Dálkové ovládání kombajnu. Výpočet cévového ozubení a tratě kombajnu. Program č. 2 - Návrh sbíjecího válce. Výpočet skrápění hlavy kombajnu. 7. Kombajnové dobývací komplexy. Základní části, nejvíce používané kombinace. Kotvení v kombajnových porubech. Základní způsoby kotvení. Výpočet kotvících sil. Ukázka různých druhů kombajnových komplexů. Test č. 2. 8. Úvod do uhelných pluhů. Podmínky nasazení. Dobývací komplexy pluhové a kombajnové. Fyzikálně mechanické vlastnosti hornin. Podmínky nasazení pluhových souprav. Zadání programu č.3. 9. Hlavní části, základní rozdělení, konstrukce. Řezné nástroje. Tažné elementy - lana, řetězy. Napínací zařízení. Trať pluhové soupravy. Výkonnost pluhových souprav. Základní typy hřeblových dopravníků pro pluhové poruby. Výpočet výkonu. 10. Pohonné jednotky, druhy pohonu, uspořádání pohonů, kinema- tické schéma. Hydraulické spojky, střižné spojky. Základní konstrukce statických vytrhovacích a kluzných pluhů. Výpočet tažné sílu pohonu. Výpočet střižné spojky. Přehled pohonů pluhů. Test č. 3. Základní výpočet tažné síly pluhů. Program č. 4. 11. Příslušenství k pluhovým soupravám, kotvení pluh. souprav. Výpočet kotvící síly. Naklápěcí zařízení. Zkrápěcí zařízení. Elektrické vybavení. Automatizace pluhového dobývání. Základní typy ovládání. Problematika definované třísky. Výpočet kotvící síly. Přehled kotvení. Rozbor problematiky ovládání pluhové soupravy - definovaná hloubka třísky. 12. Vyztužování důlních děl a porubů. Základní rozdělení a požadavky kladené na vyztužování. Individální výztuž, základní typy. Výpočet odporu výztuže. Základní výpočty. Stropnice. Mechanické stojky. Základní konstrukce. Výpočet odporů, problematika důlních otřesů. Základní výpočet mechanické stojky. Test č. 4. 13. Důlní stojky hydraulické, všeobecné požadavky, typy, základní konstrukce a základní výpočty. Mechanizované výytuže, všeobecné požadavky, základní rozdělení. Základní pevnostní výpočet. Výpočet hydrauliclé stojky. Rozbor jednotlivých typů mechanizovaných výztuží. Konstrukce, zatížení, odpor výztuže. 14. Problematika dimenzování hlavních uzlů. Hydraulický obvod, funce, hlavní části. Hydraulické agregáty. Ovládání mech. výztuží. Dobývací komplexy pluhové a kombajnové. Organizace práce, podmínky nasazení. Rozbor ovládacího systému Hetronick 200/412. Pluhové a kombajnové komplexy. Odevzdání programů. 15. Údržba zařízení, bezdemontážní diagnostika, mazání. Životnost strojů a zařízení. Zápočet.

Povinná literatura:

1. Gondek, H.- Jurman, J.: Porubové kombajny a jejich konstrukce. Skripta VŠB, 1983. 2. Gondek, H.: Uhelné pluhy a jejich konstrukce. Skripta VŠB, 1985. 3. Gondek, H. - Štroffek, E.: Zařízení pro zajišťování porubů. Skripta VŠB, 1985. 4. Boroška, J. - Zajac, O. - Gondek, H.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia. Alfa Bratislava, 1991.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.