343-0060/01 – Povrchové dobývací stroje a TC (PDS)

Garantující katedrazrušenoKredity7
Garant předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Teorie rozpojitelnosti. Principy určení rypných odporů jednotlivými metodami. Základní technologické pojmy povrchového dobývání. 2. Pojezdové ústrojí - rozdělení, kolejové podvozky (systém uložení, silové působení, konstrukce, jízdní odpory), housenicové podvozky (systémy a typy, výpočet pohonu housenic). 3. Pojezdové ústrojí - kráčivé podvozky (konstr. mechanických a hydraulických systémů, silové rozbory), kolejové-kráčivé podvozky (konstr.), kolejové podvozky (pohyb) po podložce, základy terrame- chaniky, namáhání podložky (konstr.). 4. Otoč horní stavby dobývacích a zakládacích strojů (konstrukce, výpočet výkonu pohonu, zatížení otoče). 5. Zdvihové ústrojí výložníků (rozdělení konstrukce mechanických a hydraulických systémů, ocelová lana, výpočty zatížení). Dopravní systémy (konstrukce, výkon pohonu, čištění). Mazací zařízení (konstrukční prvky). Spojovací prvky používané u velkostrojů. 6. Ocelová konstrukce velkostrojů (zásady ČSN, zatížení, druhy výpočtů, spoje, volba materiálu). Dobývací stroje - rozdělení a zásady nasazení. Lopatová rýpadla - kinematika práce, pracovní zařízení, výkonnost, stabilita rýpadla s vlečným korečkem, kinematika práce, pracovní zařízení, výkonnost, stabilita. 7. Korečková rýpadla - kinematika pracovního procesu, dobývací ústrojí, dosahové parametry, výkonnost, příklady provedení. 8. Kolesová rýpadla - kinematika pracovního procesu, koncepce ocelové konstrukce a základních parametrů, výsuv kolesového a nakládacího výložníku, koleso (parametry, základy výpočtu), hřídel kolesa, vznášecí zařízení, korečky a zuby. 9. Kolesová rýpadla - konstrukční provedení pohonu kolesa, jištšní pohonu proti přetížení, dynamika pohonu kolesa, výpočet výkonu pohonu kolesa. 10. Kolesová rýpadla - pojistná zařízení proti havárii a jejich nastavení, výpočet základních parametrů kolesového rýpadla, řízení housenicových podvozků. 11. Kompaktní kolesová rýpadla. Povrchové kombajny. 12. Zakladače - rozdělení (kolejové, pásovéú, kolejové zakladače, pásové zakladače. 13. Skrývkové mosty - rozdělení, konstrukční provedení, uložení. Výpočet pohonu turasu korečkového rýpadla. 14. Technologické celky - rozdělení, provozní nasazení, kapacitní výpočty. 15. Základy technologie lomové těžby.

Povinná literatura:

1. Hojdar, J. - Helebrant, F.: Povrchové dobývací stroje (úvodní část). VŠB v Ostravě, 1983. 2. Hojdar, J. - Helebrant, F. - Gondek, H.: Povrchové dobývací stroje I (1. část). VŠB v Ostravě, 1990. 3. Hojdar, J. - Helebrant, F. - Gondek, H.: Povrchové dobývací stroje I (2. část) 4. Jeřábek, K. - Helebrant, F. - Jurman, J.- Voštová, V.: Stroje pro zemní stroje, silniční stroje. VŠB-TU Ostrava 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku