343-0060/02 – Povrchové dobývací stroje a TC (PDS)

Garantující katedrazrušenoKredity7
Garant předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Teorie rozpojitelnosti. Principy určení rypných odporů jednotlivými metodami. Základní technologické pojmy povrchového dobývání. 2. Pojezdové ústrojí - rozdělení, kolejové podvozky (systém uložení, silové působení, konstrukce, jízdní odpory), housenicové podvozky (systémy a typy, výpočet pohonu housenic). 3. Pojezdové ústrojí - kráčivé podvozky (konstr. mechanických a hydraulických systémů, silové rozbory), kolejové-kráčivé podvozky (konstr.), kolejové podvozky (pohyb) po podložce, základy terrame- chaniky, namáhání podložky (konstr.). 4. Otoč horní stavby dobývacích a zakládacích strojů (konstrukce, výpočet výkonu pohonu, zatížení otoče). 5. Zdvihové ústrojí výložníků (rozdělení konstrukce mechanických a hydraulických systémů, ocelová lana, výpočty zatížení). Dopravní systémy (konstrukce, výkon pohonu, čištění). Mazací zařízení (konstrukční prvky). Spojovací prvky používané u velkostrojů. 6. Ocelová konstrukce velkostrojů (zásady ČSN, zatížení, druhy výpočtů, spoje, volba materiálu). Dobývací stroje - rozdělení a zásady nasazení. Lopatová rýpadla - kinematika práce, pracovní zařízení, výkonnost, stabilita rýpadla s vlečným korečkem, kinematika práce, pracovní zařízení, výkonnost, stabilita. 7. Korečková rýpadla - kinematika pracovního procesu, dobývací ústrojí, dosahové parametry, výkonnost, příklady provedení. 8. Kolesová rýpadla - kinematika pracovního procesu, koncepce ocelové konstrukce a základních parametrů, výsuv kolesového a nakládacího výložníku, koleso (parametry, základy výpočtu), hřídel kolesa, vznášecí zařízení, korečky a zuby. 9. Kolesová rýpadla - konstrukční provedení pohonu kolesa, jištšní pohonu proti přetížení, dynamika pohonu kolesa, výpočet výkonu pohonu kolesa. 10. Kolesová rýpadla - pojistná zařízení proti havárii a jejich nastavení, výpočet základních parametrů kolesového rýpadla, řízení housenicových podvozků. 11. Kompaktní kolesová rýpadla. Povrchové kombajny. 12. Zakladače - rozdělení (kolejové, pásovéú, kolejové zakladače, pásové zakladače. 13. Skrývkové mosty - rozdělení, konstrukční provedení, uložení. Výpočet pohonu turasu korečkového rýpadla. 14. Technologické celky - rozdělení, provozní nasazení, kapacitní výpočty. 15. Základy technologie lomové těžby.

Povinná literatura:

1. Hojdar, J. - Helebrant, F.: Povrchové dobývací stroje (úvodní část). VŠB v Ostravě, 1983. 2. Hojdar, J. - Helebrant, F. - Gondek, H.: Povrchové dobývací stroje I (1. část). VŠB v Ostravě, 1990. 3. Hojdar, J. - Helebrant, F. - Gondek, H.: Povrchové dobývací stroje I (2. část) 4. Jeřábek, K. - Helebrant, F. - Jurman, J.- Voštová, V.: Stroje pro zemní stroje, silniční stroje. VŠB-TU Ostrava 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.