343-0063/01 – Provozní nasazení dobývacích komplexů (PNDK)

Garantující katedrazrušenoKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přednášky Cvičení 1. Úvod, současný stav dobývání v ČR. Seznámení s programem cvičení a pravidly bodovacího systému. Přehled dobývacích strojů. 2. Přehled dobýv. technologií a jednotlivých strojů a zařízení. Technologie dobývání: KŠ1KG, 2M 81-E, TH 600 C Technologie dobývání: KŠ-1KG, OMKTM (plná mocnost) Technologie dobývání: KŠ-1KG, OMTKTM (druhá lávka) 3. Hlavní požadavky kladené na dobývací komplexy. Technologie dobývání: PL8A, SHZ, TH 600C, GH VII-26, DUP7B, PF1-6, GH VII-26, SHZ, PH1 4.- 5. Pluhovací dobývací komplexy. Hlavní typy pluhových souprav, mecha- nizované výztuže vhodné pro dobývací komplex. Hřeblové dopravníky. Technologie dobývání: KSV 6, SHZ, TH500 (TH600), KSV6, MK-97, TH600,K1.1, TH500A 6.-7. Kombajnové dobývací komplexy. Hlavní typy dobývacích kombajnů. Vedení dobýv. kombajnů. Součinnost kombajnů s mechan. výztuží a hřebl. dopravníkem. Technologie dobývání: KŠ-1KG, Dowby 123204, TH 600A, KŠ-1KG, B 2-6, T-5, 2K52, DVP7, TH600C 7.-8. Dobývací komplexy pro střední sloje. Vybavení, organizace práce. Technologie dobývání: KGS 500, Rybník 255, MEDS 22/42, KGS 800, PF4/1032, MEOS 22/42 9.-10. Dobývací komplexy pro mocné sloje. Vybavení, problematika náklizu, organizace práce při dopravě zařízení do dolu. Problematika větrání a rozpojování velikých kusů rubaniny. Technologie dobývání: výztuž MFI WS 1,7 kombajn PANDA dopravník GERLACH HB 280- 1000 11.-12. Dobývací komplexy nízkých slojí Vybavení, problematika nasazení. Organizace práce. Technologie dobývání: KSV6, TH600, DVP6,KGS343, Rybník 225, Faros 13.-14. Problematika organizace odtěžení a přesouvání sběrného dopravníku. Přesovací zařízení dopravníku. Problematika rozpojování velikých kusů horniny. Drcení materiálu. 15. Údržování dobývacích komplexů a jejich údržba. Udělování zápočtů.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.