343-0065/02 – Konstrukce a provoz hornických zařízení (KPHZ)

Garantující katedrazrušenoKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přednášky Cvičení 1. Úvod - základní požadvky na konstrukci dobývacích strojů. Seznámení s programem cvičení a pravidly bodovacího systému. 2. Konstrukční řešení dobýv. kombajnů. Řezná ramena, Rozpojovací orgány, Ovládání řezných ramen. Skrápění. Provozní nasazení. 3. Vrátkové části dobýv. kombajnů. Systémy pojezdu. TaÔné síly. Konstrukce řetězových kol a pojezdové dráhy. Základní výpočet taÔné síly vrátku. Základní konstrukce vrátkových částí. 4. Elektrické pohony dobýv. kombajnů. Základní konstrukční řešení. Způsob chlazení. Výpočet počtu sepnutí. Základní výpočet výkonu elektromotorů na dobývacím kombajnu. 5. Rám kombajnu, konstrukce pojezdových lyžin. Ukladač kabelů. Pomocný drtič. Základní výpočet drtiče rubaniny. Konstrukce základního rámu kombajnu. 6. Údržba a diagnostická zařízení na dobývacích kombajnech. Dálkové ovládání, Skrápění vnější. Mazací schemata, Návod k používání. Normativy náhradních dílů. 7. Uhelné pluhy, základní rozdělení, konstrukce, použití. Základní výpočet tažné síly, pluhové soupravy a výkonu pohonu pluhu. 8. Uhelné pluhy odřezávací a vytrhovací. Základní konstrukce pluhových těles. Základní výpočet pluhového tělesa a jeho stability. 9. Uhelné pluhy kluzné - Základní konstrukce pluhového tělesa, kluzné vedení, výpočet přítlačné síly. 10. Pohony pluhových souprav. Konstrukční řešení pohonů. Pohony s nedestrukční spojkou. Řešení rychlosti pluhu a hřeblového dopravníku. Řešení vzájemných rychlostí pluhu a hřeblového dopravníku. 11. Pomocné zařízení uhelných pluhů. Kotvení pluhových souprav. Základní výpočty a konstrukce. Základní výpočet kotvících sil. 12. Individuální výztuž. Hydraulické stojky. Základní výpočty. Výpočet odporu výztuže dle Zamarského a Salustovicze. 13. Mechanizované výztuže podpěrné. Základní konstrukce, hydraulické obvody. Základní výpočet podpěrných stojek. 14. Mechanizované výytuÔe podpěrně ohrazující. Základní konstrukce, ovládání, dimenzování. ZpĎsoby ovládání mechanizovaných výztuÔí. 15. ÚdrÔba mechanizovaných výytuÔí. Mechanizované výytuÔe pro mocnost do 6 m. Základní poÔadavky.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.