343-0066/01 – Konstrukce a provoz zařízení pro lomy (KPZL)

Garantující katedrazrušenoKredity4
Garant předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Metodický postup konstruování - obecné pravidla a proces řešení, způsob posuzování, konstrukční proces. 2. Základy konstruování - pravidla, principy, standartizace, typizace, unifikace, normalizace, dědičnost, životnost, technologičnost. 3. Konstrukční dokumentace - požadavky na technické výkresy, náležitosti výkresu součásti, konstrukční prvky. 4. Měřící technika a bezpečnost - rozdělení a úkoly měřící techniky, měření veličin ve strojírenství, bezpečnost. 5. Řízení a zabezpečení jakosti - řízení a zabezpečení spolehlivosti, hodnocení spolehlivosti, zkoušky spolehlivosti. 6. Provozní spolehlivost strojů - etapy spolehlivosti, opotřebení, mezní fyzický stav, obnova prvků a soustav, lidský vliv a činitel. 7. Údržba a opravy - druhy oprav, optimalizace údržby, optimální doba provozu, udržovatelnost, opravitelnost, diagnostikovatelnost. 8. Kontrolně inspekční činnost - subjektivní a objektivní metody, měření parametrů strojů, technická diagnostika, vyhrazená technická zařízení, vybraná strojní zařízení. 9. Technologie údržby a oprav strojů - obecné zásady, čištění strojů, mazání strojů, zásady oprav, montáž a demontáž, renovace, ekonomika, organizace, informační systémy. 10. Management a marketing - strategie, inovace, vedení osobností a lidí, organizace výrobní společnosti, nákladovost, jak organizovat svou vlastní práci. 11. Počítačová podpora výrobního procesu - CAD, MKP, CAM, CIM, řízení výroby. expertní systémy. 12. Postup řešení projektu - etapy, obsah, základní pojmy, legislativa, obsah dokumentace. 13. Projektování, nasazení mechanizace - výkonnost zemních strojů, technologie nasazení. 14. Příklad řešení - technologický celek pro povrchové dobývání hnědého uhlí (specifikace a zadání problému, metodika postupu). 15. Příklad řešení - těžba písku (specifikace a zadání problému, metodika postupu).

Povinná literatura:

1. Hubka, V.: Konstrukční nauka. Heuresta, Zurrich 1995. 2. Caterpillar Perfomance Handbok - edition 25 - CAT 1994. 3. Havlíček a kol.: Provozní spolehlivost strojů (2. vydání). SZN Praha 1989. 4. Kuba,J.: Hodnocení spolehlivosti strojů. SNTL Praha 1984. 5. Mykiska A.: Spolehlivost v systémech jakosti. ČVUT Praha 1996. 6. Jeřábek K.: Metodika konstruování. ČVUT Praha 1982. 7. Jeřábek, K. - Helebrant, F. - Jurman, J. - Voštová, V.: Stroje pro zemní práce, silniční stroje. VŠB TU Ostrava, 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.