343-0704/01 – Základy technologie dobývání (ZTD)

Garantující katedrazrušenoKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Josef Jurman, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Poř. č. Přednášky - cvičení ______________________________________________________________________ 1. Rozdělení ložisek z hlediska dobývání, průzkum ložisek, zásoby užitkového nerostu. Dobývací prostor. Klasifikace ložisek. 2. Základy hlubinného dobývání ložisek, otvírka z povrchu, dělení ložiska, otvírka a příprava patra, dobývací metoda. Vyhledávání a průzkum ložisek, výpočet zásob. 3. Činitelé ovlivňující dobývací metodu při hlubinném dobývání, základní pojmy, postup dobývání. Měřická dokumentace, značky důlních map. 4. Tlakové poměry při hlubinném dobývání, technické vlastnosti hornin, způsoby řízení nadloží, podmínky otřesu. Stanovení horizontálního a verti- kálního napětí v dané hloubce. 5. Zakládání vyrubaných prostor, účel zakládání, způsoby zakládání, úprava základkového materiálu. Test č. 1 Cvičení č. 1 6. Hlubinné dobývání ploše uložených slojí - komorování, pilířování - technologický postup dobývání, způsoby vedení porubní fronty. Aplikace dobývacích metod uhelných ložisek. 7. Hlubinné dobývání ploše uložených slojí - stěnování, způsoby stěnování, základní schemata otvírky, technologie dobývání. Aplikace dobývacích metod rudných ložisek. 8. Hlubinné dobývání slojí ve zvláštních a obtížných přírodních podmínkách,sloje ohrožené otřesy, sloje nebezpečné průtržemi, dobývání pod detrity, kuřavkami a pod vodonosnými písky. Metody k zajištění bezpečnosti dobývacích prostor. 9. Vlivy hlubinného dobývání na povrch, vznik poklesové kotliny, vliv hloubky uložení ložiska, vliv dobývací metody, opatření. Výpočet velikosti poklesové kotliny. 10. Hlubinné vrtání, účel, druhy vrtů, způsoby vrtání. Test č. 2 Cvičení č. 2 11. Základy povrchového dobývání ložisek, základní pojmy, skrývkový součinitel, svahy lomu, dobyvatelnost hornin. Stanovení geologického odklizového součinitele. 12. Technologie povrchového dobývání rypadly, přehled systému povrchového dobývání, technologické komplexy. Stanovení typu dobývacího řezu, vztah mezi výškou lávky a úhlem záběru kolesa. 13. Provozní systémy odklizu, technologie dálkové pásové dopravy. Stanovené generálního svahu a ge- nerálního úhlu. 14. Ukládání hornin na výsypkách, technologie zakládání, geologicko- technické podmínky zakládání. Stanovení výšky etáže při sypání na plnou mocnost. 15. Dobývací technologie v kamenolomech. Test č. 3 Cvičení č. 3

Povinná literatura:

1. Trnka a kol.: Dobývání ložisek, SNTL, Praha 1968, 441 s. 2. Klimecký a kol.: Kontinuální technologie na povrchových dolech, Most 1980, 289 s. 3. Kryl, V. - Pech, K.: Teoretické základy povrchového dobývání. VŠB Ostrava 1993, 151 s. 4. Kryl, V. - Vavruška, O.: Návody do cvičení z lomového dobývání, VŠB Ostrava, 1988. 5. Ganguly a kol.: Návody ke cvičení ze základů hornického inženýrství. VŠB Ostrava 1992. 6. Kryl V. - Vavruška, O.: Návody pro cvičení z lomového dobývání ložisek. VŠB Ostrava 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku