343-0706/01 – Ekonomika pří těžbě užitkových nerostů (ETUS)

Garantující katedrazrušenoKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Lubomír Duda, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lubomír Duda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Členění ekonomických věd, předmět zkoumání ekonomiky jako vědní disciplíny, základní ekonomické pojmy, charakteristika hornického podnikání z ekonomického hlediska. 2. Investice a investiční politika, investiční rozhodování podniku, metody investičních záměrů, efektivnost investic, příprava řízení investiční výstavby. 3. Využití strojů a zařízení, ekonomika a řízení strojů a zařízení. 4. Oběžný majetek, jeho struktura a koloběh, řízení oběžného majetku a zdrojů jeho financování. 5. Produktivita práce - pojem a význam, měření pruduktivity práce - používané ukazatele, faktory ovlivňující produktivitu práce. 6. Náklady a jejich členění, mzdová politika a odměňování, optimali- zace nákladů. 7. Ukazatele zisku a rentability - ovlivňující činitele. 8. Daňová soustava, druhy daní, zdravotní a důchodové pojištění jako nákladové položky, finanční řízení a rozhodování podniku. 9. Charakteristika tržního mechanismu, analýza nabídky a poptávky. 10.Chování spotřebitele a popdniku v tržním systému, tvorba tržní ceny a tržní rovnováhy, dokonalá a nedokonalá konkurence, druhy a důsledky ekonomického monopolu. Marketing - podstata, význam. 11.Základní formy podnikání, řídicí a organizační normy, racionali- zace řídící činnosti vedoucího pracovníka. 12.Struktura výrobního procesu. Normování, měření a rozbor spotřeby času pracovníka ve výrobním procesu a druhy spotřeb času výrobního zařízení. 13.Podnikové plánování v podmínkách tržní ekonomiky, úloha a vý- znam účetnictví a statistiky v podnikatelském řízení výroby. Používání matematických metod a grafů v ekonomice. 14.Inovace a doplnění přednášek, příklady z praxe.

Povinná literatura:

1. Šnapka, P. Dvořáček, J.: Tržní ekonomika a marketing. ES-VŠB-1987. 2. Šnapka, P., Čadan K., Mikesková I.: Základy ekonomiky v hornictví. ES-VŠB 1987. 3. Havel, J.: Hmotný a nehmotný invest. majetek. Ekonom č. 49/1992. 4. Samuelson, P., Norhaus, W.: Ekonomie. Prha, Svoboda 1991.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku