343-0707/01 – Dobývací a razicí stroje (DRS)

Garantující katedrazrušenoKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Vrtací stroje a zařízení hlubinné - Účelové členění vrtů - Způsoby vrtání - Vrtací kladiva a vrtačky - Vrtné nářadí - Vrtací vozy, vrtací soupravy 2. Nakládací stroje - Technologická hlediska volby nakladače - Členění nakladačů - Nakladače lopatové - Nakladače škrabákové - Nakladače ostatní - Přepravníkové nakladače 3. Vrtací stroje a zařízení lomové - Účelové členění vrtů v lomech - Členění lomových vrtných souprav 4. Razicí stroje - Konstrukce a použití - Razicí stroje výložníkové - Razicí stroje plnoprofilové - Způsob práce, základní části, rozpojovací orgán - Přídavná zařízení - Snižování prašnosti 5. Dobývací komplexy - Faktory ovlivňující volbu technologie - Optimální směrná délka porubu - Délka a postup stěny a jejich závislost na větrání - Bezpečnost a hygiena práce 6. Dobývací kombajny - Princip práce, dobývací podmínky - Základní části, pohony, mechanická část, vrátková část - Rozpojovací orgány a nože - Pojezdová zařízení - Výpočet výkonu - Kotvicí zařízení - Snižování prašnosti 7. Pluhové soupravy - Princip práce, dobývací podmínky - Základní části pluhové soupravy - Rozpojovací tělesa a nože - Pohony, ovládací zařízení, kotvení - Základní výpočet výkonu - Uhelné škrabáky - Snižování prašnosti 8. Zajišťování důlních prostor - Rozdělení, princip práce - Individuální výztuž - Základní části, charakteristika spojky - Mechanizované výztuže - Základní části a jejich funkce - Hydraulické agregáty - Základní výpočet odporu výztuže 9. Dopravní zařízení - Pásová doprava - Kolejová doprava - Hřeblové dopravníky - Závěsné dopravníky - Svislá doprava - Těžní stroje a zařízení - Skipy, klece 10. Energetické stroje - Ventilátory - Kompresory - Čerpadla - Odprašovací zařízení - Potrubní rozvody v dolech - Vzduchové rozvody v dolech 11. Elektrozařízení - Ventilátory - Odprašovací zařízení - Čerpadla - Potrubní rozvody v dolech 12. Pomocná zařízení - Pily - Zvedáky - Ohýbačky 13. Dobývací komplexy - Kombajnové dobýv. komplexy - Pluhovací dobýv. komplexy - Organizace práce - Komplexy pro dobývání strmých slojí 14. Údržba strojů a zařízení - Způsoby údržby a organizace - Druhy a jejich použití - Bezdemontážní diagnostika

Povinná literatura:

1. Gondek, H. - Boroška, J. - Zajac, O.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia. Alfa 1992. 2. Gondek, H.: Uhelné pluhy a jejich konstrukce. Skripta VŠB 1985 3. Gondek, H.: Zařízení pro zajišťování důlních porubů. Skripta VŠB 1985. 4. Gondek, H.: Uhelné kombajny a jejich konstrukce. Skripta VŠB 1983.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku