343-0708/01 – Povrchové dobývací stroje (PDS)

Garantující katedrazrušenoKredity6
Garant předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Poř. číslo Přednášky - cvičení 1. Teorie rozpojitelnosti - principy určení jednotlivými metodami. Seznámení s programem cvičení. Výukové videoprogramy. 2. Pojezdové ústrojí - rozdělení, kolejové podvozky, housenicové podvozky, kráčivé podvozky, kolejovo kráčivé podvozky, kolové podvozky (sílové rozbory, konstrukce, výkon pohonu). Výpočet pohonu housenicového pohonu a podvozku. 3. Otočové ústrojí - rozdělení, konstrukce, výkon pohonu. Zdvihové ústrojí - rozdělení, konstrukce, sílové rozbory. Dokončení výpočtů. 4. Lopatová rýpadla - rozdělení a možnosti nasazení, výkonnost, konstrukční provedení jednotlivých uzlů. Rýpdla s vlečným korečkem - konstrukční provedení, stabilita. Výpočet kulovédráhy. 5. Korečková rýpadla - kinematika pracovního procesu, konstrukční provedení jednotlivých uzlů, základní výpočty. Pojistné orgány. Zadání programu. 6. Kolesová rýpadla - kinematika pracovního procesu, konstrukční provedení jednotlivých uzlů. Výpočet vrátku zdvihu výložníku. 7. Zakladače a skrývkové mosty - rozdělení, konstrukční provedení jednotlivých uzlů. Doprava - rozdělení, základní stroje a konstr. celky. Výpočet brzdy a spojky. 8. Další lomové dobývací a zpracovatelské stroje pro těžbu sypkých materiálů a z vody, pro těžbu bloků, stroje k leštění, stroje ke štípání apod. Výpočet pohonu kolesa. 9. Dozéry - rozdělení, sílový rozbor, tažná síla, výkonnost, technologie, konstrukce. Skrejpry a grejdy - rozdělení, tažná síla, sílový rozbor, konstrukce, technologie, výkonnost. Výpočet pohonu turasu korečkového rýpadla. 10. Rýhovače a rozrývače - rozdělení, technologie, sílové poměry, konstrukce, výkonnost. Výpočet pásového dopravníku. 11. Lopatové nakladače - rozdělení, základní konstrukční celky, sílové působení, výkonnost. Test. 12. Hydraulická lopatová rýpadla - rozdělení, konstukční provedení jednotlivých uzlů, výkonnost, stabilita, nasazení. Výpočet zákl. parametrů kompaktního kol. rýpadla. 13. Hydromonitory - princip dobývání vodním proudem, charakteristika vodního paprsku, výkonnost, základní konstrukční uzly. Čerpadla a čerpací technika - rozdělení, konstrukční provedení jednotlivých typů, potrubí, armatura. Výukové videoprogramy. 14. Skládkové stroje - rozdělení, funkční možnosti, základní konstrukční celky. Vybrané stroje pro zemědělské a lesnické práce především sazecí stroje na ovocinářské a lesní plody. OK zemních strojů. 15. Vrtací stroje a soupravy - vrtatelnost, účelové vrty, teorie vrtání, vrtací stroje, lomové vrtací soupravy. Údržba lomových strojů - formy, metody, druhy oprav, kontrolně inspekční činnost. Zápočet a hodnocení.

Povinná literatura:

1. Hojdar, J. - Helebrant, F.: Povrchové dobývací stroje (úvodní část). Povrchové dobývací stroje I (první část). Povrchové dobývací stroje I (druhá část). Povrchové dobývací stroje II VŠB Ostrava, 1983, 1986 1992, 1993. 2. Milič, J. - Endel, K. - Gondek, H.: Odvodňování lomů a dolů. SNTL Praha 1989. 3. Štýs, S. a kol.: Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. SNTL Praha 1981. 4. Pech, K. a kol.: Ochrana živtotního prostředí, VŠB Ostrava 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku