343-0709/01 – Stroje a zařízení pro těžbu a zpracování kamene (STZK)

Garantující katedrazrušenoKredity6
Garant předmětuIng. Miroslav UřičařGarant verze předmětuIng. Miroslav Uřičař
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Poř. č. Přednášky - cvičení 1. Vrtatelnost hornin a vliv horninových vlastností Technické vlastnosti hornin. Energetické hodnocení rozpojitelnosti. Zadání programu č 1. 2. Účelové členění vrtých prací. Teorie vrtání. Vrtací stroje. Základní druhy vrtů. Mechanizmus roz- pojování při vrtání. Konstrukce vrtacích strojů, podávací zařízení, vrtací nářadí. 3. Lomové vrtací soupravy. Energie úderu vrtacích kladiv. Členění lomových souprav, hlavní části, kinematické možnosti, konstrukční poža- davky. Test č.1. 4. Dobývací stroje pro sypké a zrnité hmoty. Plovoucí rýpadla lopatová, korečková, drapáková. Sací bagry. Korečková plovoucí rýpadla. Pohon korečkového systému. 5. Hydromechanizace. Hydropneumatický systém. Stroje a zařízení k dobývání a rozpojování kamene. Pneumatická klínovací kladiva. Vyřezávací stroje. Drapáky - stanovení sil. Zadání programu č. 2. 6. Úderné vrubové stroje. Propalovací soupravy. Soupravy s vy- užitím vysokotlakého vodního paprsku. Speciální způsoby rozpojování. Rozvod pneumatického klínovacího kladiva. Lanové pily. 7. Stroje pro úpravu vztěženého materiálu. Stroje a zařízení zdrobňovací. Drtiče. Mlýny. Drtiče. Mlýny. 8. Třídění a úprava vytěženého materiálu. Odhliňovací zařízení. Třídiče. Třídiče. Odhliňovací zařízení. 9. Pračky. Rozplouvací žlaby. Zahušťovače. Odvodňovače. Pračky. Rozplouvací žlaby. 10. Přemístitelné úpravny kameniva. Stroje pro výrobu hrubých kamenických výrobků. Ruční dlabací pneumatická kladiva. Pemrlovací stroje. Štípací stroje. Pneumatická drtička. Štípací stroje. Pneumatická dělička. 11. Stroje a zařízení pro řezání kamene. Pily listové, lanové, kotoučové. Pily listové, lanové a kotoučové. 12. Stroje pro broušení a leštění. Základní typy. Planetové brousící hlavy. Automaty. Kontinuální stroje. Speciální stroje. Brousicí stroje. 13. Speciální stroje pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Nářadí pro ruční zpracování kamene. Nářadí pro ruční zpracování kamene. 14. Odprašovací zařízení. Dopravní systémy. Strojní zařízení skladek. Automatizace strojů a zařízení pro úpravu kameniva a kamenickou výrobu. Zhodnocení výsledků testů a programů. Zápočet.

Povinná literatura:

1. Tvrzský, J. a kol.: Stroje v kanemoprůmyslu. Praha 1975, SNTL. 2. Jurman, J.: Vrtací a nakládací stroje. Ostrava 1984, VŠB. 3. Dojčar, O.: Dobývanie a spracovanie kameňa. Alfa Bratislava 1984, skripta TU Košice. 4. Milič, J. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Ostrava 1989, VŠB. 5. Livečka, E.- Melzer, L.: Vodní bagrování. Praha 1961, SNTL.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku