343-0710/01 – Základy konstrukce těžebních strojů (ZKTS)

Garantující katedrazrušenoKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Základní požadavky na konstrukci strojů. Převodové skříně, ložiska, hřídele, ozubení. 2. Rozbor zatížení strojů a jejich jednotlivých částí (kombajn, pluh, hřeblový dopravník, mech. výztuž). 3. Problematika rozpojování hornin jednotlivých typů strojů. Kombajny, pluhy, škrabáky, razicí kombajny, vrtací stroje. 4. Síly působící na rozpojovací orgány. 5. Problematika zatěžování jednotlivých části strojů. 6. Zatěžující spektra, jejich funkce a jejich měření. 7. Základní požadavky na dimenzi převodových skříní dobývacích strojů. 8. Dimenze tažných zařízení porubových kombajnů. 9. Základy konstrukce planetových převodových skříní. 10. Základy výpočtu individuálních stojek a mechanizovaných výztuží. 11. Zatěžování mechanizovaných výztuží. 12. Problematika zatěžování hřeblových dopravníků v součinnosti s porubovým kombajnem nebo uhelným pluhem.

Povinná literatura:

1. Gondek, H. - Boroška, J. - Zajac, O.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia. Alfa 1992. 2. Gondek, H.: Uhelné pluhy a jejich konstrukce. Skripta VŠB 1985. 3. Gondek, H.:Zařízení pro zajišťování důlních porubů. Skripta VŠB 1985. 4. Gondek, H.: Uhelné kombajny a jejich konstrukce. Skripta VŠB 1983.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku