343-0711/01 – Technická diagnostika a spolehlivost (TDS)

Garantující katedrazrušenoKredity4
Garant předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Základní pojmy technické diagnostiky, její členění, její postavení v údržbě, ekonomické nasazení, průběh procesu poškození a opotřební, návaznot na spolehlivost a životnost. 2. Metody technické diagnostiky - vibrodiagnostika (teorie vibrací a měřené veličiny, teorie snímačů, základy modální analýzy). 3. Metody technické diagnostiky - vibrodiagnostika (vibrodiagnostická provozní měření a jejich přístrojová technika). 4. Metody technické diagnostiky - vibrodiagnostika (interpretace naměřených hodnot). 5. Metody technické diagnostiky - termodiagnostika (dotykové a bezdotykové měření teplot, indikace teplotních obrayů, přístrojová technika a vyhodnocování). 6. Metody technické diagnostiky - tribodiagnostika (standartní a speciální metody, přístroje pro dané metody a způsob vyhodnocování, ekologické aspekty). 7. Metody technické diagnostiky - nedestruktivní metody (kapilární elevace magnetické a elektromagnetické pole, přístrojová technika). 8. Metody technické diagnostiky - nedestruktivní (ultrazvukové metody, metody prozařování, přístrojová technika). 9. Metody technické diagnostiky - diagnostika hydraulických obvodů, optická detektoskopie, kontrola otáček. 10. Metody technické diagnostiky - akustická defektoskopie, měření tl. povrchových vrstev, diagnostika dopr. pásů a diagnostika elektrozařízení s využitím přístrojové techniky pro strojní systémy. 11. Metody technické diagnostiky - tenzometrie (fyzikální podstata, provedení tenzometrů, metody hodnocení). 12. Diagnostikastrojních systémů, postup zavádění a řešení diagnostických systémů, úvod do expertních systémů. 13. Názvosloví a základní pojmy teorie spolehlivosti, základní postupy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. 14. Sběr a zpracování informací. 15. Hodnocení provozní spolehlivosti a cesty její zvyšování.

Povinná literatura:

1. Ziegler, J., Helebrant, F.: Technická diagnostika výrobních zařízení, Vysoká škola báňská v Ostravě, Ostrava 1992. 2. Kuba, J.: Hodnocení provozní spolehlivosti strojů. SNTL Praha 1984.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku