343-0715/01 – Ekologie těžebních podniků a rekultivace (ETPR)

Garantující katedrazrušenoKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Josef Jurman, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Poř. č. Přednášky - cvičení 1. Základy ekologie, ekosystém, základní pojmy. Terminologie daného oboru. 2. Biosféra, primární zdroje energie, půda, voda, ovzduší, nerostné bohatství Biofizykální složky životního prostředí, mikro a makroklimatické vlivy. 3. Životní prostředí člověka, biologické potřeby, pohoda prostředí, civilizační vlivy. Tabelární a grafické zpracování vývoje počtu obyvatel na zemi. 4. Technické aspekty životního prostředí, hluk, vibrace, ultrazvuk, osvětlení, elektrostatické pole. Vzájemné vazby výrobní činnosti lidské společnosti. 5. Ochrana čistoty ovzduší, škodliviny, zdroje znečišťování, účinek škodlivin. Test č. 1. Zadání programu č. 1. 6. Ochrana půdy a vody, znečišťování a znehodnocování, ochrana před znečištěním. Přírodní zdroje a jejich exploatace. 7. Tuhé odpady, druhy a zdroje odpadů, využití a zneškodňování. Bezodpadové a maloodpadové technologie. 8. Mikroklima, tepelná pohoda prostředí, tepelná rovnováha. Klima uzavřených prostor - dohoda v interiéru. 9. Pracovní prostředí v hlubinných a povrchových lomech. Antropogenní látkové a energetické toky. 10. Rekultivace území narušených hornickou činností - rekultivace území narušených hlubinnou těžbou. Test .č. 2. 11. Rekultivace území narušených povrchovou těžbou. Příklady rekultivací na výsypkách lomů. 12. Možnosti využití důlních děl pro ukládání odpadových materiálů. Příklady řešení ukládání odpadů v podzemí i povrchových dolech. 13. Urbanismus - rozvoj území a krajiny. Lidská sídla - koncentrace spo- lečnosti, vzájemné souvislosti. 14. Právní aspekty životního prostředí. Vývoj legislativních norem v oblasti životního prostředí. 15. Ochrana přírody - regiony, Evropa a země. Historie ochrany přírody, pracovní a legislativní úroveň ochrany přírody. Test č. 3.

Povinná literatura:

1. Pech, K. a kol.: Ochrana životního prostředí, VŠB Ostrava, 1992. 2. Herčík, M. - Lapčík, V.: Ochrana životního prostředí, VŠB Ostrava, 1993. 3. Smolík, D. a kol.: Ekologie, VŠB Ostrava 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku