343-0716/01 – Marketing (M)

Garantující katedrazrušenoKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Lubomír Duda, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lubomír Duda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Úvod - podstata marketingu a jeho role ve společnosti. 2. Základní podnikatelské koncepce, význam a obsah marketingu. 3. Prostředí marketingu - vlivy vnitřní, vlivy vnější (mikroprostředí, makroprostředí). 4. Marketingový informační systém - pojem a struktura, marketingo- vý výzkum. 5. Chování kupujících - proces rozhodování, typy nákup chování, vlivy interní a externí. Chování domácností a organizací, vlivy na ně působící. 6. Trh, segmentace trhu, tržní zacílení a umístění. 7. Výrobek a jeho životní cyklus - charakteristika, sortiment, značka, obal,služby, vývoj a životní cyklus. 8. Cena a cenová politika - metody stanovení ceny, změny ceny a cíle podniku při stanovení ceny. 9. Komunikace a stimulování prodeje - reklama, podpora prodeje, publicita,přímý marketing, osobní prodej. 10. Vývoj testování a zavádění nových výrobků a služeb. 11. Distribuce výrobků - prodejní cesty, velkoobchod, maloobchod. 12. Marketingové strategické plánování a cíle organizace. 13. Marketingové řízení a jeho vliv na vnitropodnikové ekonomické řízení. 14. Inovace a doplnění přednášek, příklady z praxe.

Povinná literatura:

1. Horáková I.: Marketing v současné světové praxi Grada a.s. 1992 2. Světlík J.: Marketing - cesta k trhu EKKA Zlín 1994 3. Kotler P.: Marketing, management Victoria Publishing a.s. 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku