344-0031/02 – Metodika konstruování (MK)

Garantující katedrazrušenoKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Arnošt Pokorný, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Historie konstruování, smysl a cíle předmětu. 2. Začínající konstruktér, zadaný úkol a jak začít - jak na to ( vývoj techniky, co musí konstruktér respektovat, co nově konstruovat, pro- veditelnost konstrukce, práce s literaturou a informacemi, normami a patenty, zkušenostmi lidí a definování pojmů z oblasti vědy a konstruování). 3. Metodický přístup k řešení úkolu ( jak vzniká metodika, formy metod. postupu, obsah řešení konkrétního úkolu, postup při vyjasňování úkolu, hodnocení a výběr variant řešení, cesty k logickému myšlení ). 4. Konstruování jako proces předvídání potřeb ( vztahy mezi informacemi od spotřebitele, trhu, výrobce, vědy a techniky ). 5. Metody racionalizace práce konstruktéra ( brainstorming, hodnotová analýza, heuristické postupy stanovení problému, metoda práce zku- šeného vynálezce - fáze prací ). 6. Systémový přístup při řešení technického úkolu ( obecné - zvláštní - - jedinečné, zásoba poznatků - třídění - hodnocení ). 7. Týmová práce - cesta ke zvýšení efektivnosti konstruování ( zásady při konstruování, metodický postup při výpočtech a vymezování tech- nického problému, metody vědeckého předvídání, co řešit v technickém rozvoji, jak porovnávat technickou úroveň a kvalitu výrobků ). 8. Metoda konstruování a prostředky výpočetní techniky využitelné v praxi konstruktéra ( vývoj prostředků pro výpočty a grafické zná- zorňování, soudobé prostředky využitelné v praxi konstruktéra a pro- jektanta a programové prostředky pro využití výpočetní techniky při jeho tvůrčí práci ).

Povinná literatura:

J.Kočí : Metodika konstruování ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1969 ) Kolektiv autorů : Moderní metody konstrukce strojů s vysokou užitnou hodnotou ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1981 ) Kolektiv autorů : Vzdělávání konstruktérů a projektantů ( Dům techniky ČSVTS Praha, 1990 )

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T032) Strojní zařízení dolů K čeština Ostrava 6 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.