344-0033/02 – Experimentální metody v oboru (EMO)

Garantující katedrazrušenoKredity3
Garant předmětuIng. Zdeněk Noga, CSc.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Noga, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOG40 Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Náplň předmětu je experimentální ověření teoretických poznatků oboru, seznámení se s technikou experimentu a vyhodnocováním. - Ztrátový tepelný tok stěnou pece. Výpočet při různých materiálech vyzdívky klasickými metodami, pomocí programu APEG. Experimentální porovnání vyzdívky z pevného a z vláknitých materiálů. - Nestacionární přestup tepla při ohřevu. Výpočet průběhu tepla a teplot klasickými metodami, pomocí programu APEG a experimentální ověření výpočtových metod ohřevem válce v elektrické peci. - Ohřev ve fluidní vrstvě. Výpočet podmínek fluidního systému a součinitelé přestupu tepla. Experimentální zjištění měřením a porovnáním výsledků. - Znázornění průběhu teplot v ohřívaném předmětu pomocí elektroteplotní analogie. Výpočet náhradních odporů, zapojení, odměření a vyhodnocení. - Měření teplot termovizní kamerou, vyhodnocení. - Měření času setrvání částice v modelu mezipánve ZPO při různém uspořá- dání hradítek. Vyhodnocení a výběr optimálního uspořádání. Porovnání experimentu s hodnotami v praxi. - Měření doby homogenizace lázně na modelu elektrické pece podle počtu a uspořádání dmyšných elementů ve dně nístěje. Výběr optimálního počtu elementů pro minimální dobu homogenizace. - Měření prachových emisí z hasících věží koksoven. Lapače úletu, teploty, vyhodnocování a ukázky praktických výsledků. - Fyzikální modelování procesu zhutňování uhelné vsázky pro výrobu koksu lisováním. Ověření, vyhodnocování a ukázky praktických výsledků. - Základní veličiny při válcování Al pásů. Měření úběru, prodloužení a šíření. Výpočet součinitele tření z naměřených veličin, výpočet šíření a porovnání s naměřeným. - Tahová zkouška za studena. Měření průběhu tahové síly za prodloužení a rozměru vzorku. Sestrojení diagramu smluvních napětí a přepočet na skutečné hodnoty napětí a deformace. - Svinování Al pásu za studena. Výpočet nastavení válečků pro požadovaný vnitřní poloměr svitku. Po svinování vyhodnocení dosaženého poloměru svitku.

Povinná literatura:

Skripta a učební pomůcky z návazných předmětů

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení (10) Výrobní stroje a zařízení v kovohutnictví P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2302T010) Konstrukce strojů a zařízení (20) Tvářecí stroje P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.