344-0081/02 – Metallurgical Equipment of Steel Works (HZO)

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis, knowledge and understanding basic principles and constructional design of machines and arrangements in steelworks.

Teaching methods

Summary

Obsahem předmětu je seznámit posluchače fakulty FMMI s projekčním a konstrukčním provedením vybraného hutního zařízení, kterým jsou vybaveny ocelárny. Posluchači v rámci předmětu nahlížejí na vybraná zařízení „očima projektanta a konstruktéra – strojaře“. Z tohoto pohledu se seznámí s požadavky a možnostmi strojního provedení jednotlivých strojů a konstrukčních uzlů. Předmět zahrnuje stěžejní zařízení pro přípravu kovové i nekovové vsázky, ocelářské pece, zařízení pro sekundární zpracování oceli a pro její plynulé odlévání.

Compulsory literature:

· Mikolajek, J., Zařízení oceláren I díl. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1985. 128 s. · Mikolajek, J., Stoklasa, T., Zavila, Z., Strojní zařízení kontinuálních procesů v metalurgii I. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1992. 250 s. · Chocholáč M. a kol.: Algoritmizace hutní výroby, VŠB Ostrava 1980 · Ksandr J., John M. : Zpracování ocelového amortizačního šrotu, SNTL Praha 1983 · Sýkora M. a kol. : Výrobní stroje a zařízení pro zpracování odpadu. Interní učební text VŠB-TU, 1996 · Kepka Miloslav: Rafinace oceli. SNTL Praha 1989, 216 str. · Firemní literatura.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Stroje a zařízení pro přípravu a úpravu kovové vsázky, požadavky, koncepce šrotiště, 2. Zařízení pro paketování, stříhání, drcení a briketování kovového odpadu, kovového odpadu, 3. Upravárenské linky pro kovový odpad. Rozbor jejich koncepčního uspořádání. 4. Výpočet vybraných, parametrů a konstrukce drtičů zařízení pro úpravu pevných přísad a strusky. 5. Zařízení pro dávkování prachových substancí do ocelářských zařízení, uspořádání dávkovacích systémů, 6. Konstrukce ocelářských pecí. Vybrané konstrukční uzly zařízení. 7. Konstrukční řešení trysek pro ocelářská zařízení, hlavní parametry, 8. Zařízení pro omezení výtoku pecní strusky do pánve, stahování strusky, 9. Zařízení pro sekundární metalurgii - homogenizaci taveniny, ohřev taveniny, vakuování taveniny, 10. Zařízení pro spojité lití oceli. Typy licích strojů a jejich uspořádání. Principy a uspořádání. 11. Konstrukce licích stojanů a mezipánvových vozů. 12. Konstrukce krystalizátorů a řešení oscilačních mechanismů, konstrukce chladícího systému, 13. Rovnací a tažná zařízení. Mechanismy a stroje pro dělení slitku. 14. Pomocná zařízení strojů pro spojité lití oceli.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.